گزارش آماری بازار سرمایه مورخ 1403/01/19

دسته بندی اخبار بورس

شاخص کل مقاومت کوتاه مدت خود را شکسته است. در صورتی که این شسکت تثبیت شود، روند کوتاه مدت آن صعودی خواهد بود. در حالی که روند کوتاه مدت شاخص هم‌وزن نزولی است. امروز نمادهای شاخص‌ساز تقاضای بیشتری به نسبت نمادهای کوچک و متوسط داشته‌اند.

معاملات

ارزش معاملات خرد عدد 4.915 میلیارد تومان را به ثبت رسانده است که نسبت به میانگین هفتگی، 7% کاهش داشته است. اما نسبت به میانگین ماهانه، کاهش قابل توجهی نداشته است.
در یک هفته گذشته برآیند معاملات در بازار سهام، خروج نقدینگی حقیقی (فروش حقیقی به حقوقی) به ارزش 2065 میلیارد تومان را نشان می‌دهد. امروز نیز روند خروج نقدینگی حقیقی برای چهارمین روز متوالی با ثبت رقم 232 میلیارد تومان همچنان ادامه دارد. در یک هفته گذشته بر شدت خروج هم نسبت به میانگین ماهانه افزوده شده است.
برآیند معاملات صندوق‌های درآمد ثابت نیز در یک هفته گذشته حاکی از 80 میلیارد تومان خروج نقدینگی حقیقی از این صندوق‌ها است. خروج نقدینگی از این صندوق‌ می‌تواند نکته مثبتی برای بازار سهام باشد. امروز نیز روند خروج نقدینگی حقیقی از صندوق‌های درآمد ثابت برای دومین روز متوالی با ثبت رقم 139 میلیارد تومان همچنان ادامه دارد. در یک هفته گذشته شیب خروج از این صندوق‌ها هم نسبت به میانگین ماهانه در حال افزایش است.
ارزش صف‌های خرید 159 میلیارد تومان است که نسبت به میانگین هفتگی 47 میلیارد تومان افزایش داشته است. از سوی دیگر ارزش صف‌های فروش با کاهش 93 میلیارد تومانی نسبت به میانگین هفتگی، در محدوده 128 میلیارد تومان قرار دارد.

پیشران‌های بازار

بیشترین ارزش معاملات را گروه بانکی با ثبت رقم 671 میلیارد تومان (3.3 برابر میانگین هفتگی) به خود اختصاص داده است. پس از آن گروه‌های خودرویی با ارزش معاملات 421 میلیارد تومان (0.8 برابر میانگین هفتگی) و فلزات اساسی با ارزش معاملات 364 میلیارد تومان (0.8 برابر میانگین هفتگی) قرار دارند.
گروه بانکی با ارزش معاملات 671 میلیارد تومان (3.3 برابر میانگین هفتگی) بیشترین ارزش معاملات را نسب به میانگین هفتگی داشته است. پس از آن گروه ماشین و تجهیزات با ارزش معاملات 41 میلیارد تومان (1.5 برابر میانگین هفتگی) و گروه کانه‌های فلزی با ارزش معاملات 253 میلیارد تومان (1.3 برابر میانگین هفتگی) قرار دارند.

 

درصد تغییر میزان تغییر مقدار شاخص آمار شاخص
0.18% 3,966 2,234,989 شاخص کل
-0.31% -2,271 741,162 شاخص هم وزن
-4.30% 42,000,000 قیمت سکه بورسی

 

تعدادکل نمادهای مثبت 311
تعداد کل نمادهای منفی 491
تعداد صف های خرید 44
ارزش صف های خرید 159 میلیارد تومان نسبت به میانگین هفتگی 47 میلیارد تومان افزایش داشته
تعداد صف های فروش 53
ارزش صف های فروش  128 میلیارد تومان کاهش 93 میلیارد تومانی نسبت به میانگین هفتگی
قدرت خرید 1
برآیند ورود و خروج پول 232 میلیارد تومان خروج نقدینگی خروج 2065 میلیارد تومان در یک هفته قبل
ارزش معاملات خرد 5 همت نسبت به میانگین هفتگی، 7% کاهش داشته
معاملات سنگین بازار وبملت،پالایش،زماهان،دانا،نوری،ولتجار

 

میلیارد تومان نام
131 بانکی صنایع با بیشترین ورود
43 رایانه
7 سایرواسطه گری
-75 خودرویی صنایع با بیشترین خروج
-72 کانه های فلزی
-60 شیمیایی

 

فروش حقیقی در صف خرید خرید حقیقی در صف فروش
میلیارد تومان نماد میلیارد تومان نماد
60 وبملت 17 کرومیت
17 فن افزار 9 دی
10 ثپردیس 9 وسدید
7 زماهان 6 خصدرا
6 وثخوز 6 حشکوه

 

خروج نقدینگی ورود نقدینگی
میلیارد تومان نماد میلیارد تومان نماد
-31 فزر 139 وبملت
-30 خودرو 51 فن افزار
-25 خساپا 13 ونوین
-23 کرومیت 10 ذوب
-13 فولاد 9 ولتجار

 

 

 

حجم مشکوک ماهانه

شدوص وبملت
ونوين كحافظ
سكرد دكيمي
فولاژ بشهاب
شفا غپاك
وسينا لسرما
سخزر

 

کندل ماروبوزو منفی

ركيش خلنت
شاوان فخوز
مارون تپمپي
حخزر فنورد
سامان

 

کف حمایت 3 ماهه

 

وپترو خپويش كحافظ والبر وپست
سپيد ثمسكن فايرا وپخش فرآور
فروس دفارا دالبر وخاور سخاش
كطبس شفا پرديس لخزر ختراك
وبشهر كلوند دارو هاي وب درازك
غشصفا پتاير غشاذر بترانس غپينو
كرازي شهر وتوسم وتوصا دشيمي
شپاكسا دابور دلر تيپيكو بركت
تملت دسبحا خزر اسياتك فخاس
دسبحان شيران دپارس حتوكا ثبهساز

 

نظرات کاربران