گزارش آماری بازار سرمایه مورخ 1403/01/18

دسته بندی اخبار بورس

شاخص کل حمایت کوتاه مدت خود را از دست داده است. در صورتی که این شکست تثبیت شود، روند کوتاه مدت آن نزولی خواهد بود. همچنین شاخص هم‌وزن حمایت خود را از دست داده و روند کوتاه مدت آن نیز نزولی است. امروز نمادهای کوچک و متوسط عرضه بیشتری به نسبت نمادهای شاخص‌ساز داشته‌اند.

معاملات

ارزش معاملات خرد عدد 6,606 میلیارد تومان را به ثبت رسانده است که نسبت به میانگین هفتگی، 22% و نسبت به میانگین ماهانه 31% افزایش داشته است.
در یک هفته گذشته برآیند معاملات در بازار سهام، خروج نقدینگی حقیقی (فروش حقیقی به حقوقی) به ارزش 860 میلیارد تومان را نشان می‌دهد. امروز نیز روند خروج نقدینگی حقیقی برای سومین روز متوالی با ثبت رقم 1,246 میلیارد تومان همچنان ادامه دارد. در یک هفته گذشته بر شدت خروج هم نسبت به میانگین ماهانه افزوده شده است.
برآیند معاملات صندوق‌های درآمد ثابت نیز در یک هفته گذشته حاکی از 1,095 میلیارد تومان ورود نقدینگی حقیقی به این صندوق‌ها است. اما امروز 824 میلیارد تومان نقدینگی حقیقی از صندوق‌های درآمد ثابت خارج شده است. در یک هفته گذشته شیب خروج از این صندوق‌ها هم نسبت به میانگین ماهانه در حال افزایش است.
ارزش صف‌های خرید 45 میلیارد تومان است که کاهش 46 میلیارد تومانی نسبت به میانگین هفتگی را نشان می‌دهد. این در حالی است که ارزش صف‌های فروش با افزایش 135 میلیارد تومانی نسبت به میانگین هفتگی، در محدوده 419 میلیارد تومان قرار دارد.

پیشران‌های بازار

بیشترین ارزش معاملات را گروه خودرویی با ثبت رقم 820 میلیارد تومان (1.4 برابر میانگین هفتگی) به خود اختصاص داده است. پس از آن گروه‌های فلزات اساسی با ارزش معاملات 586 میلیارد تومان (1.2 برابر میانگین هفتگی) و شیمیایی با ارزش معاملات 413 میلیارد تومان (1.6 برابر میانگین هفتگی) قرار دارند.
گروه محصولات فلزی با ارزش معاملات 75 میلیارد تومان (2.7 برابر میانگین هفتگی) بیشترین ارزش معاملات را نسب به میانگین هفتگی داشته است. پس از آن گروه هتل با ارزش معاملات 69 میلیارد تومان (2.3 برابر میانگین هفتگی) و گروه زغال سنگ با ارزش معاملات 10 میلیارد تومان (2.1 برابر میانگین هفتگی) قرار دارند.

 

 

درصد تغییر میزان تغییر مقدار شاخص آمار شاخص
-0.88% -19,911 2,230,996 شاخص کل
-2.14% -16,291 743,406 شاخص هم وزن
3.40% 44,000,000 قیمت سکه بورسی

 

تعدادکل نمادهای مثبت 102
تعداد کل نمادهای منفی 701
تعداد صف های خرید 30
ارزش صف های خرید 46 میلیارد تومان کاهش 47 میلیارد تومانی نسبت به میانگین هفتگی
تعداد صف های فروش 201
ارزش صف های فروش  420 میلیارد تومان افزایش 135 میلیارد تومانی نسبت به میانگین هفتگی
قدرت خرید 0.8
برآیند ورود و خروج پول 1246 میلیارد تومان ورود نقدینگی خروج 860 میلیارد تومان در یک هفته قبل
ارزش معاملات خرد 6/7 همت نسبت به میانگین هفتگی، 22% و نسبت به میانگین ماهانه 31% افزایش
معاملات سنگین بازار فزر، آردینه

 

میلیارد تومان نام
0.5 محصولات چوبی صنایع با بیشترین ورود
0.3 خرده فروشی
0.2 محصولات کاغذی
-228 خودرویی صنایع با بیشترین خروج
-145 شیمیایی
-131 بانکی

 

فروش حقیقی در صف خرید خرید حقیقی در صف فروش
میلیارد تومان نماد میلیارد تومان نماد
12 زماهان 13 ذوب
12 حشکوه 11 خودرو
11 وارس 10 خزامیا
10 فزر 9 فاذر
9 ثامان 9 خکاوه

 

خروج نقدینگی ورود نقدینگی
میلیارد تومان نماد میلیارد تومان نماد
-77 خساپا 39 فزر
-66 خگستر 5 جم پیلن
-60 شپنا 4 خزامیا
-60 خودرو 4 تاصیکو
-33 شبندر 3 البرز

 

حجم مشکوک ماهانه

ختراك كحافظ شفا سشرق
وپترو غشاذر وسينا شغدير
غپينو كبافق فپنتا ثامان
غبشهر غنوش كلوند سيستم
سيتا خلنت آبادا شفن
لخزر البرز ختور فاذر
ونوين غاذر حپترو كمنگنز
سكرد ذوب كسرا سشمال

 

کندل ماروبوزو منفی

سخزر وساخت وسينا فافق زمگسا چفيبر
زكشت كيا وبهمن ميهن ديران بموتو
لوتوس فتوسا آبادا شكلر مارون وبانك
شرنگي فولاي كروي بورس خپويش سفارس
كوير فرود فلوله لخانه تكيميا ثباغ
ومعادن پارسان وآذر ثاخت ثبهساز غشصفا
شوينده دپارس شيران ناما وتجارت زفكا
كالا ذوب سمگا وهامون زشريف بترانس
كچاد ستران بالاس خودرو غبهنوش كيميا
وبوعلي كزغال والماس فاما ثاميد كرمان

 

کف حمایت 3 ماهه

وپترو خپويش كحافظ والبر وپست
سپيد ثمسكن فايرا وپخش فرآور
فروس دفارا دالبر وخاور سخاش
كطبس شفا پرديس لخزر ختراك
وبشهر كلوند دارو هاي وب درازك
غشصفا پتاير غشاذر بترانس غپينو
كرازي شهر وتوسم وتوصا دشيمي
شپاكسا دابور دلر تيپيكو بركت
تملت دسبحا خزر اسياتك فخاس
دسبحان شيران دپارس حتوكا ثبهساز

 

 

نظرات کاربران