گزارش آماری بازار سرمایه مورخ ۱۴۰۳/۰۲/10

دسته بندی اخبار بورس

شاخص کل حمایت کوتاه مدت خود را از دست داده است. در صورتی که این شکست تثبیت شود، روند کوتاه مدت آن نزولی خواهد بود. درحالی که شاخص هم‌وزن در نزدیکی حمایت کوتاه مدت خود قرار دارد. در صورت عدم شکست حمایت فوق، روند کوتاه مدت آن صعودی خواهد بود. امروز نمادهای شاخص‌ساز عرضه بیشتری به نسبت نمادهای کوچک و متوسط داشته‌اند.

معاملات

ارزش معاملات خرد عدد 4068 میلیارد تومان را به ثبت رسانده است که نسبت به میانگین هفتگی، 10% و نسبت به میانگین ماهانه 13% کاهش داشته است.
در یک هفته گذشته برآیند معاملات در بازار سهام، ورود نقدینگی حقیقی (خرید حقیقی از حقوقی) به ارزش 96 میلیارد تومان را نشان می‌دهد. اما امروز برای دومین روز متوالی بازار شاهد خروج نقدینگی حقیقی به ارزش 164 میلیارد تومان بوده است. این درحالی است که در یک هفته گذشته از شدت خروج نسبت به میانگین ماهانه کاسته شده است.
برآیند معاملات صندوق‌های درآمد ثابت نیز در یک هفته گذشته حاکی از 1476 میلیارد تومان ورود نقدینگی حقیقی به این صندوق‌ها است. اما صندوق‌های درآمد ثابت امروز شاهد 83 میلیارد تومان خروج نقدینگی بوده‌اند.
ارزش صف‌های خرید 157 میلیارد تومان است که کاهش 38 میلیارد تومانی نسبت به میانگین هفتگی را نشان می‌دهد. این در حالی است که ارزش صف‌های فروش با افزایش 29 میلیارد تومانی نسبت به میانگین هفتگی، در محدوده 212 میلیارد تومان قرار دارد.

 

پیشران‌های بازار

ارزش معاملات را گروه فلزات اساسی با ثبت رقم 367 میلیارد تومان (0.9 برابر میانگین هفتگی) به خود اختصاص داده است. پس از آن گروه‌های خودرویی با ارزش معاملات 332 میلیارد تومان (0.7 برابر میانگین هفتگی) و شیمیایی با ارزش معاملات 308 میلیارد تومان (1.1 برابر میانگین هفتگی) قرار دارند.
گروه خدمات فنی با ارزش معاملات 15 میلیارد تومان (1.5 برابر میانگین هفتگی) بیشترین ارزش معاملات را نسب به میانگین هفتگی داشته است. پس از آن گروه لاستیک و پلاستیک با ارزش معاملات 31 میلیارد تومان (1.4 برابر میانگین هفتگی) و گروه بانکی با ارزش معاملات 183 میلیارد تومان (1.3 برابر میانگین هفتگی) قرار دارند.

درصد تغییر میزان تغییر مقدار شاخص آمار شاخص
-0/16% -3,737 2,281,096 شاخص کل
-0/09% -671 756,836 شاخص هم وزن
1/3% 40,970,000

 

 

فرابورس بورس آمار روز
119 88 تعداد نماد مثبت
243 261 تعداد نماد منفی
49 11 تعداد نماد صف خرید
161 میلیارد تومان 50 میلیارد تومان ارزش صف خرید
43 3 تعداد نماد صف فروش
230 میلیارد تومان 11 میلیارد تومان ارزش صف فروش
16 میلیارد ورود پول 131 میلیارد خروج پول ورود و خروج پول
1/1 همت 2/1 همت ارزش معاملات
29 درصد بازار مثبت , قدرت خرید بازار  = 1
95 میلیارد خروج پول
4/1 همت،نسبت به میانگین هفتگی، 10% و نسبت به میانگین ماهانه 13% کاهش داشته
خساپا،کیسون،دامین،ثپردیس،نوری،شرنگی،خودرو،فن افزار،لابسا،کویر،وتوس،کاما

 

 

میلیارد تومان نام
10 دارویی صنایع با بیشترین ورود
6 ماشین آلات
5/5 حمل و نقل
-35 بانکی صنایع با بیشترین خروج
-21 سیمان
-21 شیمیایی

 

 

فروش حقیقی در صف خرید خرید حقیقی در صف فروش
میلیارد تومان نماد میلیارد تومان نماد
26/4 خساپا 26 فن افزار
9/2 غفارس 15 کرومیت
5/8 چنوپا 10 کساپا
5/4 دکوثر 8 فاراک
5/1 فجهان 7 خلنت

 

 

خروج نقدینگی ورود نقدینگی
میلیارد تومان نماد میلیارد تومان نماد
-12 خودرو 11 نوری
-11 خبنیان 11 شرنگی
-9 تاصیکو 10 خساپا
-7 آریا 10 فجهان
-7 شتران 8 فزر

 

 

 

نظرات کاربران