گزارش آماری بازار سرمایه مورخ 1402/10/06

دسته بندی اخبار بورس

معاملات خرد امروز کاهش پیدا کرد که نکته منفی در بازار است ولی از طرف دیگه قدرت خرید به نزدیک 2 رسیده که قابل توجه می باشد. شاخص نزدیک عدد 2200 قرار دارد و ریسکی بازارو تهدید نمی کند. شنبه روز مهمی برای نمادهای بورسی می باشد و اگر حمایت خوبی بشود میتوان به رشد بازار امیدوار بود

گزارش تحلیلی بازار سرمایه

 

درصد تغییر میزان تغییر مقدار شاخص آمار شاخص
0.06%- 1,295- 2,177,455 شاخص کل
0.01% 44 755,298 شاخص هم وزن
0.1% 29,430,000 قیمت سکه بورسی

 

تعدادکل نمادهای مثبت 351
تعداد کل نمادهای منفی 446
تعداد صف های خرید 61
ارزش صف های خرید 220 میلیارد تومان افزایش 45 میلیارد تومانی نسبت به میانگین هفتگی
تعداد صف های فروش 32
ارزش صف های فروش 280 میلیارد تومان افزایش 41 میلیارد تومانی نسبت به میانگین هفتگی
قدرت خرید 1.9
برآیند ورود و خروج پول 17 میلیارد تومان خروج نقدینگی خروج 1431 میلیارد تومان در یک هفته قبل
ارزش معاملات خرد 8/4 همت نسبت به میانگین ماهانه %6 کاهش
معاملات سنگین بازار وسینا،کازرو،جم،ثزاگرس،کمینا،ثاصفا،خرینگ،وحافظ،وامیر

 

میلیارد تومان نام
265 قندوشکر صنایع با بیشترین ورود
12 کانی فلزی
12 انبوه سازی
60- بانکی صنایع با بیشترین خروج
46- چندرشته ای
31- بیمه

 

فروش حقیقی در صف خرید خرید حقیقی در صف فروش
میلیارد تومان نماد میلیارد تومان نماد
19 نطرین 7.2 ثتران
12 ثپردیس 7 ثشرق
11 زماهان 6 وحافظ
9 سکارون 5.3 سلار
9 خمهر 3.9 سخواف

حجم مشکوک ماهانه

گنگين شكف
زماهان شمواد
سكارون وثوق
كابگن فالوم
شتوكا قيستو
وحافظ وآفر
هرمز شوينده
درهآور

خرید سنگین حقیقی

در نماد جم 5  کد حقیقی هر کدام 2969 میلیون مجموع 14.845 میلیون خرید کردند

جم2 5 2969 14845
كازرو 3 238 714
ثزاگرس 31 195 6045
ثاصفا 19 186 3534
وشهر 46 142 6532
لازما 2 142 284
وحافظ 145 135 19575
وسينا 15 123 1845
وامير 8 121 968
كمينا 41 113 4633
خرينگ 159 98 15582

فروش سنگین حقیقی

در وغدیر 5  کد ، هر کد 2968 میلیون مجموع 14.840 میلیارد تومان فروختند

وغدير2 5 2968 14840
جهرم0301 1 939 939
ثشرق 27 360 9720
گنگين 35 259 9065
بازرگام 54 146 7884
وحافظ 289 124 35836
كايتا 1 119 119
فسديد 1 97 97

کف حمایت 3 ماهه

تنوين فغدير ساراب ارفع سبجنو
وسالت وپست فايرا فنورد واميد
مبين اتكام رفاه جم پيلن كرماشا
پلوله بتهران خراسان لوتوس شمواد
سايرا خپويش سمتاز تكاردان شكبير
ولقمان كپشير ومهان شبهرن وكار

 

نظرات کاربران