گزارش آماری بازار سرمایه مورخ 1402/10/05

دسته بندی اخبار بورس

ارزش معاملات خرد بازار سرمایه امروز ۵۳۰۰ میلیارد تومان بود که در حالت خنثی نسبت به میانگین خود قرار دارد و برای رشد باید قدرت خرید بازار رشد کند. شاخص حمایت روانی ۲۲۰۰ را از دست داده  ولی در قیمتهای پایین اکثر نمادها خریدار دارد. نگاه خریداران به گزارشات فصلی نیز می باشد که محرک بازار میتواند باشد

گزارش تحلیلی بازار سرمایه

 

درصد تغییر میزان تغییر مقدار شاخص آمار شاخص
0.72%- 15,721- 2,178,778 شاخص کل
0.71%- 5,366- 755,256 شاخص هم وزن
0.5% 29,370,000 قیمت سکه بورسی

 

تعدادکل نمادهای مثبت 169
تعداد کل نمادهای منفی 610
تعداد صف های خرید 42
ارزش صف های خرید 140 میلیارد تومان کاهش 21 میلیارد تومانی نسبت به میانگین هفتگی
تعداد صف های فروش 47
ارزش صف های فروش 270 میلیارد تومان افزایش 23 میلیارد تومانی نسبت به میانگین هفتگی
قدرت خرید 1.0
برآیند ورود و خروج پول 525 میلیارد تومان خروج نقدینگی خروج 1638 میلیارد تومان در یک هفته قبل
ارزش معاملات خرد 3/5 همت نسبت به میانگین ماهانه %5 افزایش
معاملات سنگین بازار نیان،وامیر،ثزاگرس،رفاه،لپارس،لپیام،لازما،سکارون،ممسنی،سمتاز،سامان،ولراز،پلاست،غنیلی

 

میلیارد تومان نام
24 انبوه سازی صنایع با بیشترین ورود
9 کانی غیر فلزی
7 کاشی و سرامیک
88- فلزات اساسی صنایع با بیشترین خروج
63- خودرویی
58- پالایشی

 

بیشترین رشد ارزش معاملات گروه
1/3 برابر میانگین هفته انبوه سازی
2 برابر میانگین هفته کانی غیر فلزی
9/1 برابر میانگین هفته کاشی و سرامیک

حجم مشکوک ماهانه

كفرآور غنيلي
سباقر آرمان
پشاهن شكف
وحكمت خلنت
سپ فمراد
زماهان ثزاگرس
كابگن ثنوسا
قجام سمتاز
شتوكا شوينده
كپشير غمهرا
ساينا غيوان

خرید سنگین حقیقی

در نماد وامیر 5  کد حقیقی هر کدام 317 میلیون مجموع 1.585 میلیون خرید کردند

بكابل2 1 29000 29000
نيان2 1 5025 5025
سمتاز2 1 2747 2747
وامير 5 317 1585
ثزاگرس 46 316 14536
رفاه 5 297 1485
لپارس 4 234 936
لپيام 6 193 1158
لازما 4 168 672
سكارون 7 162 1134
ممسني 1 158 158
سمتاز 79 152 12008
سامان 64 130 8320
ولراز 86 120 10320
پلاست 1 117 117
غنيلي 34 110 3740

فروش سنگین حقیقی

در سمتاز 4  کد ، هر کد 3427 میلیون مجموع 13.708 میلیارد تومان فروختند

بكابل2 1 29000 29000
سمتاز2 1 28237 28237
بتهران2 1 13987 13987
هرمز2 1 5748 5748
سمتاز 4 3427 13708
رفاه 5 301 1505
وسنا 26 272 7072
آرمان 20 271 5420
ثزاگرس 71 216 15336
ويسا 15 142 2130
بازرگام 23 139 3197
ولراز 80 129 10320
سامان 153 120 18360
حسينا 113 113 12769
فلوله 333 107 35631
وكادو 5 103 515
گنگين 3 100 300

کف حمایت 3 ماهه

تنوين فغدير ساراب ارفع سبجنو
وسالت وپست فايرا فنورد واميد
مبين اتكام رفاه جم پيلن كرماشا
پلوله بتهران خراسان لوتوس شمواد
سايرا خپويش سمتاز تكاردان شكبير
ولقمان كپشير ومهان شبهرن وكار

 

نظرات کاربران