گزارش آماری بازار سرمایه مورخ 1403/02/03

دسته بندی اخبار بورس

روند کوتاه مدت شاخص کل صعودی است. همچنین روند کوتاه مدت شاخص هم‌وزن نیز صعودی است. امروز نمادهای کوچک و متوسط تقاضای بیشتری به نسبت نمادهای شاخص‌ساز داشته‌اند.  

معاملات

ارزش معاملات خرد عدد 5312 میلیارد تومان را به ثبت رسانده است که نسبت به میانگین هفتگی، 14% و نسبت به میانگین ماهانه 14% افزایش داشته است.
در یک هفته گذشته برآیند معاملات در بازار سهام، ورود نقدینگی حقیقی (خرید حقیقی از حقوقی) به ارزش 1100 میلیارد تومان را نشان می‌دهد. اما امروز بازار شاهد خروج نقدینگی حقیقی به ارزش 2 میلیارد تومان بوده است. این درحالی است که در یک هفته گذشته از شدت خروج نسبت به میانگین ماهانه کاسته شده است.
برآیند معاملات صندوق‌های درآمد ثابت نیز در یک هفته گذشته حاکی از 840 میلیارد تومان خروج نقدینگی حقیقی از این صندوق‌ها است. خروج نقدینگی از این صندوق‌ می‌تواند نکته مثبتی برای بازار سهام باشد. اما صندوق‌های درآمد ثابت امروز شاهد 94 میلیارد تومان ورود نقدینگی بوده‌اند.
ارزش صف‌های خرید 381 میلیارد تومان است که کاهش 46 میلیارد تومانی نسبت به میانگین هفتگی را نشان می‌دهد. همچنین ارزش صف‌های فروش هم با کاهش 146 میلیارد تومانی نسبت به میانگین هفتگی همراه بوده و در محدوده 172 میلیارد تومان قرار دارد.

پیشران‌های بازار

بیشترین ارزش معاملات را گروه فلزات اساسی با ثبت رقم 504 میلیارد تومان (1.6 برابر میانگین هفتگی) به خود اختصاص داده است. پس از آن گروه‌های انبوه سازی با ارزش معاملات 390 میلیارد تومان (2.4 برابر میانگین هفتگی) و خودرویی با ارزش معاملات 383 میلیارد تومان (1.3 برابر میانگین هفتگی) قرار دارند.
گروه هتل با ارزش معاملات 61 میلیارد تومان (3.2 برابر میانگین هفتگی) بیشترین ارزش معاملات را نسب به میانگین هفتگی داشته است. پس از آن گروه ماشین و تجهیزات با ارزش معاملات 78 میلیارد تومان (2.9 برابر میانگین هفتگی) و گروه کانه‌های فلزی با ارزش معاملات 379 میلیارد تومان (2.8 برابر میانگین هفتگی) قرار دارند.

 

درصد تغییر میزان تغییر مقدار شاخص آمار شاخص
0.17% 3,922 2,316,740 شاخص کل
0.57% 4,321 757,709 شاخص هم وزن
-1.0% 42,570,000 قیمت سکه بورسی

 

 

351 تعدادکل نمادهای مثبت
443 تعداد کل نمادهای منفی
110 تعداد صف های خرید
کاهش 46 میلیارد تومانی نسبت به میانگین هفتگی 381 میلیارد تومان ارزش صف های خرید
37 تعداد صف های فروش
کاهش 146 میلیارد تومانی نسبت به میانگین هفتگی 172 میلیارد تومان ارزش صف های فروش
1 قدرت خرید
ورود 1100 میلیارد تومان در یک هفته قبل ورود 3 میلیارد تومان برآیند ورود و خروج پول
نسبت به میانگین هفتگی، 14% و نسبت به میانگین ماهانه 14% افزایش 5.4 همت ارزش معاملات خرد
کاما،کرمان،کرومیت،دی،واعتبار،دامین،فرود،ثنوسا،تنوین،ثامان،سصفها معاملات سنگین بازار

 

میلیارد تومان نام
30 سرمایه گذاری صنایع با بیشترین ورود
28 کانه فلزی
16 محصولات فلزی
-27 پالایشی صنایع با بیشترین خروج
-11 کانی غیرفلزی
-10 فلزات اساسی

 

 

 

فروش حقیقی در صف خرید خرید حقیقی در صف فروش
میلیارد تومان نماد میلیارد تومان نماد
32 کرومیت 16 فن افزار
26 کاما 9 کیسون
15 گکوثر 5 گشان
10 بوعلی 4 وشهر
8 دی 3 وثوق

 

خروج نقدینگی ورود نقدینگی
میلیارد تومان نماد میلیارد تومان نماد
-17 شبندر 25 کاما
-12 ثفارس 16 واعتبار
-9 شپنا 14 کیا
-9 اسیاتک 13 تنوین
-7 کقزوی 10 نوری

 

حجم مشکوک ماهانه

لسرما فپنتا بوعلي
خريخت شنفت اسياتك
غپاك قشكر كاما
تنوين واعتبار خاهن
حفاري غكورش شكلر
كيميا وتوسم داسوه
بسويچ تپمپي اتكام

 

کف حمایت 3 ماهه

 

واتي بشهاب وتوشه وسينا غشاذر شكلر
تملت دپارس ما دابور مداران غكورش
وآفري لوتوس فايرا شنفت وغدير رمپنا
سكرما لخزر سمازن دسبحا والبر خراسان
اميد تيپيكو سغرب شيران وخاور كطبس
وپخش وپست صبا دالبر تكاردان كيمياتك
سبجنو سبهان وبشهر دارو تايرا وسكاب
شفا اپال فخاس دلر كگل

 

نظرات کاربران