گزارش آماری بازار سرمایه مورخ 1403/02/02

دسته بندی اخبار بورس

روند کوتاه مدت شاخص کل صعودی است. همچنین روند کوتاه مدت شاخص هم‌وزن نیز صعودی است. امروز نمادهای شاخص‌ساز تقاضای بیشتری به نسبت نمادهای کوچک و متوسط داشته‌اند.

معاملات

ارزش معاملات خرد عدد 3.246 میلیارد تومان را به ثبت رسانده است که نسبت به میانگین هفتگی، 25% و نسبت به میانگین ماهانه 29% کاهش داشته است.
در یک هفته گذشته برآیند معاملات در بازار سهام، ورود نقدینگی حقیقی (خرید حقیقی از حقوقی) به ارزش 99 میلیارد تومان را نشان می‌دهد. امروز نیز 208 میلیارد تومان ورود نقدینگی انجام شده است. این سومین روز متوالی است که نقدینگی حقیقی وارد سهام می‌گردد.
برآیند معاملات صندوق‌های درآمد ثابت نیز در یک هفته گذشته حاکی از 802 میلیارد تومان خروج نقدینگی حقیقی از این صندوق‌ها است. خروج نقدینگی از این صندوق‌ می‌تواند نکته مثبتی برای بازار سهام باشد. امروز نیز روند خروج نقدینگی حقیقی از صندوق‌های درآمد ثابت برای دومین روز متوالی با ثبت رقم 218 میلیارد تومان همچنان ادامه دارد. در یک هفته گذشته شیب خروج از این صندوق‌ها هم نسبت به میانگین ماهانه در حال افزایش است.
ارزش صف‌های خرید 374 میلیارد تومان است که کاهش 75 میلیارد تومانی نسبت به میانگین هفتگی را نشان می‌دهد. همچنین ارزش صف‌های فروش هم با کاهش 198 میلیارد تومانی نسبت به میانگین هفتگی همراه بوده و در محدوده 193 میلیارد تومان قرار دارد.

 

پیشران‌های بازار

بیشترین ارزش معاملات را گروه فلزات اساسی با ثبت رقم 379 میلیارد تومان (1.3 برابر میانگین هفتگی) به خود اختصاص داده است. پس از آن گروه‌های خودرویی با ارزش معاملات 194 میلیارد تومان (0.6 برابر میانگین هفتگی) و کانه‌های فلزی با ارزش معاملات 182 میلیارد تومان (1.4 برابر میانگین هفتگی) قرار دارند.
گروه سایر واسطه‌گری‌ها با ارزش معاملات 24 میلیارد تومان (1.5 برابر میانگین هفتگی) بیشترین ارزش معاملات را نسب به میانگین هفتگی داشته است. پس از آن گروه کانه‌های فلزی با ارزش معاملات 182 میلیارد تومان (1.4 برابر میانگین هفتگی) و گروه فلزات اساسی با ارزش معاملات 379 میلیارد تومان (1.3 برابر میانگین هفتگی) قرار دارند.

 

 

درصد تغییر میزان تغییر مقدار شاخص آمار شاخص
1.19% 27,148 2,312,991 شاخص کل
1.13% 8,445 753,439 شاخص هم وزن
0.8% 43,300,000 قیمت سکه بورسی

 

458 تعدادکل نمادهای مثبت
321 تعداد کل نمادهای منفی
94 تعداد صف های خرید
کاهش 75 میلیارد تومانی نسبت به میانگین هفتگی 375 میلیارد تومان ارزش صف های خرید
45 تعداد صف های فروش
کاهش 198 میلیارد تومانی نسبت به میانگین هفتگی 193 میلیارد تومان ارزش صف های فروش
1 قدرت خرید
ورود 99 میلیارد تومان در یک هفته قبل ورود 210 میلیارد تومان برآیند ورود و خروج پول
نسبت به میانگین هفتگی، 25% و نسبت به میانگین ماهانه 29% کاهش 3.3 همت ارزش معاملات خرد
کاما،کرمان،شپنا،نوری،واعتبار،دامین،مادیرا،وامیر،شخارک،فرود معاملات سنگین بازار

 

میلیارد تومان نام
62 شیمیایی صنایع با بیشترین ورود
60 کانه فلزی
50 فلزات اساسی
-13 انبوه سازی صنایع با بیشترین خروج
-11 سیمان
-10 بیمه

 

 

فروش حقیقی در صف خرید خرید حقیقی در صف فروش
میلیارد تومان نماد میلیارد تومان نماد
21 کرمان 6 تمحرکه
20 کاما 5 حفارس
12 کسرام 2.5 ولتجار
10 دامین 1.4 آس پ
8 فلوله 0.5 خفناور

 

خروج نقدینگی ورود نقدینگی
میلیارد تومان نماد میلیارد تومان نماد
-5 خساپا 18 فولاد
-3 سصوفی 15 شپنا
-3 ارفع 15 فملی
-3 غگل 11 نوری
-3 سپاها 7 کاما

 

حجم مشکوک ماهانه

 

رمپنا سصوفي سهرمز
لسرما ما سشرق
خريخت حپترو شغدير
جم پيلن كحافظ شپارس
سپاها واعتبار مبين
دامين خلنت جم
وبوعلي فاسمين پكوير
غگرجي ساروم سشمال
ونوين فجر اتكام

 

کف حمایت 3 ماهه

 

واتي بشهاب وتوشه وسينا غشاذر شكلر
تملت دپارس ما دابور مداران غكورش
وآفري لوتوس فايرا شنفت وغدير رمپنا
سكرما لخزر سمازن دسبحا والبر خراسان
اميد تيپيكو سغرب شيران وخاور كطبس
وپخش وپست صبا دالبر تكاردان كيمياتك
سبجنو سبهان وبشهر دارو تايرا وسكاب
شفا اپال فخاس دلر كگل

 

نظرات کاربران