گزارش آماری بازار سرمایه مورخ 1402/06/06

دسته بندی اخبار بورس

ارزش معاملات خرد عدد 7.475 میلیارد تومان را به ثبت رسانده است که نسبت به میانگین هفتگی، 21% و نسبت به میانگین ماهانه 46% افزایش داشته است.

معاملات:

در یک هفته گذشته برآیند معاملات در بازار سهام، ورود نقدینگی حقیقی (خرید حقیقی از حقوقی) به ارزش 42 میلیارد تومان را نشان می‌دهد.

برآیند معاملات صندوق‌های درآمد ثابت نیز در یک هفته گذشته حاکی از 1.003 میلیارد تومان خروج نقدینگی حقیقی از این صندوق‌ها است. خروج نقدینگی از این صندوق‌ می‌تواند نکته مثبتی برای بازار سهام باشد. امروز نیز روند خروج نقدینگی حقیقی از صندوق‌های درآمد ثابت برای سومین روز متوالی با ثبت رقم 385 میلیارد تومان همچنان ادامه دارد. در یک هفته گذشته شیب خروج از این صندوق‌ها هم نسبت به میانگین ماهانه در حال افزایش است.

ارزش صف‌های خرید 257 میلیارد تومان است که نسبت به میانگین هفتگی 7 میلیارد تومان افزایش داشته است. این در حالی است که ارزش صف‌های فروش هم با افزایش 3 میلیارد تومانی نسبت به میانگین هفتگی، در محدوده 415 میلیارد تومان قرار دارد.

پیشران‌های بازار: بیشترین ارزش معاملات را گروه خودرویی با ثبت رقم 928 میلیارد تومان (2 برابر میانگین هفتگی) به خود اختصاص داده است. پس از آن گروه‌های شیمیایی با ارزش معاملات 894 میلیارد تومان (3.5 برابر میانگین هفتگی) و فلزات اساسی با ارزش معاملات 440 میلیارد تومان (1.6 برابر میانگین هفتگی) قرار دارند.

گروه چندرشته‌ای با ارزش معاملات 292 میلیارد تومان (3.9 برابر میانگین هفتگی) بیشترین ارزش معاملات را نسب به میانگین هفتگی داشته است. پس از آن گروه شیمیایی با ارزش معاملات 894 میلیارد تومان (3.5 برابر میانگین هفتگی) و گروه کاغذی با ارزش معاملات 48 میلیارد تومان (2.9 برابر میانگین هفتگی) قرار دارند. (فیلتررصدخونه)

مشکوک حداقل 5 برابر ماه

باکس سنگین خرید

(ارزش سمت خرید حداقل 10 برابر ارزش سمت فروش)

سنگین ترین خرید حقیقی ها

به طور مثال در #پارسان 649 کد حقیقی هر کدام 130 میلیون خرید کردند

نمادهایی که حقوقی موجب رشد آن شده

کف حمایت سه ماهه و p/e زیر 10و بدون در نظر گرفتن سودنقدی و افزایش سرمایه

فروش سنگین حقیقی

(در #خکاوه 480 کد حقیقی و هر نفر 106 میلیون فروختند)

فروش حقیقی در صف خرید

در خکاوه 50 میلیارد حقیقی خرید کرده است

نظرات کاربران