تجزیه واحدهای صندوق سرمایه گذاری گنجینه امید ایرانیان

دسته بندی اخبار بورس

اطلاعیه

با توجه به برگزاری مجمع تجزیه واحدهای صندوق سرمایه گذاری گنجینه امید ایرانیان در تاریخ ۱۴۰۰/۰۲/۰۵ به اطلاع سرمایه گذاران محترم می رساند؛

در آینده نزدیک ارزش هر واحد سرمایه گذاری صندوق تقسیم بر 10 خواهد شد و به تبع آن تعداد واحدهای سرمایه گذاری فعلی هر شخص نیز ضرب در عدد ۱۰ می شود. تغییر مذکور با هدف سهولت سرمایه گذاری برای اشخاصی است که تمایل دارند برای اولین بار با مبالغ کمتر در این صندوق سرمایه گذاری نمایند.

شایان ذکر است این موضوع تغییری در مجموع ارزش ریالی پورتفوی سرمایه گذاری شخص ایجاد نمی کند.

نظرات کاربران