توثیق واحد های سرمایه گذاری

دسته بندی اخبار

دارندگان واحدهای سرمایه گذاری صندوق گنجینه امید ایرانیان و صندوق امید انصار می توانند به پشتوانه واحدهای سرمایه گذاری خود (به شرط تایید احراز شرایط اعتباری در صورت وجود اعتبار توسط شعب) از بانک معظم سپه، تسهیلات بانکی با شرایط آسان دریافت نمایند. لازم به ذکر است ضمانت اخذ تسهیلات بانکی از بانک سپه واحدهای سرمایه گذاری صندوق گنجینه امید ایرانیان و امید انصار است.

*مدارک مورد نیاز برای توثیق واحدهای سرمایه گذاری جهت اخذ تسهیلات:

فرم­ها و قراردادهای اخذ وام بر پایه توثیق واحدهای سرمایه­ گذاری صندوق­ های گنجینه امید ایرانیان و امید انصار به شرح زیر است:

  1. متن قرارداد رهن ( قرارداد ترهین صندوق امید انصار، قرارداد ترهین صندوق گنجینه امید ایرانیان)
  2. وکالتنامه (متن وکالت نامه صندوق امید انصار، متن وکالتنامه صندوق گنجینه امید ایرانیان)
  3. و درخواست کتبی توثیق واحد سرمایه­ گذاری از سوی شعبه (نامه بانک صندوق امید انصار ، نامه بانک صندوق گنجینه امید ایرانیان)
  • یک نسخه اصل قرارداد رهن فی مابین بانک سپه و سرمایه­ گذار، برای مسدود نمودن واحدهای سرمایه ­گذاری توسط صندوق( عقد قرارداد توسط شعب انجام پذیرفته و نیازی به تنظیم و ثبت در دفاتر اسناد رسمی نیست.)
  • تصویر برابر با اصل وکالتنامه توسط دفاتر اسناد رسمی که به موجب آن سرمایه­ گذار به بانک سپه وکالت تام الاختیار می­دهد تا در صورت عدم پرداخت اقساط وام توسط سرمایه­ گذار در مواعد تعیین شده، صندوق سرمایه گذاری مجاز به پرداخت اصل و سود اقساط از محل ابطال واحدهای سرمایه­ گذاری به نفع بانک باشد.
  • درخواست کتبی شعبه، مبنی بر توثیق واحدهای سرمایه گذاری که حتماً بایستی مشخصات کامل سرمایه­ گذار(نام و نام خانوادگی، کد ملی، مبلغ تسهیلات و تعداد واحدهای مورد نظر جهت مسدود نمودن) ذکر­ گردد.

 

پس از تکمیل مدارک فوق برای مسدودسازی واحد های سرمایه­ گذاری و شروع فرآیند تخصیص وام مدارک مذکور بایستی به آدرس تهران- سهروردی شمالی- خیابان خرمشهر- نبش کوچه شکوه- پلاک2 – شرکت تامین سرمایه امید کدپستی 1557746511صندوق ارسال گردد.

برای تسویه تسهیلات توسط سرمایه گذار، ارسال اصل نامه شعب برای آزاد سازی واحدهای سرمایه ­گذاری ضرورت دارد.

نکته : به درخواست­ های انسداد (وثیقه کردن) واحدهای سرمایه ­گذاری صندوق که مغایر با مدارک فوق و یا دارای نقص مدارک باشد ترتیب اثر داده نخواهد شد.

راه­های تماس با شرکت تامین سرمایه امید :

تلفن : 54906-021  داخلی 1

شماره پیام­رسان واتساپ  : 09912705470

 

نظرات کاربران