گزارش روزانه بازار سرمایه مورخ 1402/06/08

دسته بندی اخبار بورس

 ارزش معاملات خرد عدد 6.720 میلیارد تومان را به ثبت رسانده است که نسبت به میانگین هفتگی، 5% و نسبت به میانگین ماهانه 25% افزایش داشته است.

معاملات:

  • در یک هفته گذشته برآیند معاملات در بازار سهام، ورود نقدینگی حقیقی (خرید حقیقی از حقوقی) به ارزش 933 میلیارد تومان را نشان می‌دهد. امروز نیز 105 میلیارد تومان ورود نقدینگی انجام شده است.
  • برآیند معاملات صندوق‌های درآمد ثابت نیز در یک هفته گذشته حاکی از 1503 میلیارد تومان خروج نقدینگی حقیقی از این صندوق‌ها است. خروج نقدینگی از این صندوق‌ می‌تواند نکته مثبتی برای بازار سهام باشد. امروز نیز روند خروج نقدینگی حقیقی از صندوق‌های درآمد ثابت با ثبت رقم 31 میلیارد تومان همچنان ادامه دارد. در یک هفته گذشته شیب خروج از این صندوق‌ها هم نسبت به میانگین ماهانه در حال افزایش است.
  • ارزش صف‌های خرید 278 میلیارد تومان است که نسبت به میانگین هفتگی 31 میلیارد تومان افزایش داشته است.
  • از سوی دیگر ارزش صف‌های فروش با کاهش 21 میلیارد تومانی نسبت به میانگین هفتگی، در محدوده 362 میلیارد تومان قرار دارد.
  • پیشران‌های بازار:بیشترین ارزش معاملات را گروه خودرویی با ثبت رقم 690 میلیارد تومان (1.2 برابر میانگین هفتگی) به خود اختصاص داده است. پس از آن گروه‌های بانکی با ارزش معاملات 612 میلیارد تومان (2.4 برابر میانگین هفتگی) و شیمیایی با ارزش معاملات 490 میلیارد تومان (1.3 برابر میانگین هفتگی) قرار دارند.
  • گروه چوبی با ارزش معاملات 108 میلیارد تومان (14.2 برابر میانگین هفتگی) بیشترین ارزش معاملات را نسب به میانگین هفتگی داشته است. پس از آن گروه زغال سنگ با ارزش معاملات 19 میلیارد تومان (3.5 برابر میانگین هفتگی) و گروه انبوه سازی با ارزش معاملات 459 میلیارد تومان (2.6 برابر میانگین هفتگی) قرار دارند. (فیلتررصدخونه)

حجم مشکوک حداقل 5  برابر ماه

باکس سنگین خرید

(ارزش سمت خرید حداقل 10 برابر ارزش سمت فروش)

سنگین ترین خرید حقیقی ها

به طور مثال در #گشان 10 کد حقیقی هر کدام 224 میلیون خرید کردند

فروش سنگین حقیقی

در نماد فنرژی 243 حقیقی هر کدام 159 میلیون فروختند

 

کف حمایت سه ماهه و p/e زیر 10و بدون در نظر گرفتن سودنقدی و افزایش سرمایه

خرید حقیقی در صف فروش

در سخزر33 میلیارد حقیقی خرید کرده است

نظرات کاربران