گزارش آماری بازار سرمایه مورخ 1402/08/28

دسته بندی اخبار بورس

شاخص کل در نزدیکی مقاومت کوتاه مدت خود قرار دارد. در صورتی که این مقاومت شکسته نشود، روند کوتاه مدت آن نزولی خواهد بود. درحالی که شاخص هم‌وزن در نزدیکی حمایت کوتاه مدت خود قرار دارد. در صورت عدم شکست حمایت فوق، روند کوتاه مدت آن صعودی خواهد بود. امروز نمادهای کوچک و متوسط تقاضای بیشتری به نسبت نمادهای شاخص‌ساز داشته‌اند.

گزارش تحلیلی بازار سرمایه

 معاملات

ارزش معاملات خرد عدد 4384 میلیارد تومان را به ثبت رسانده است که نسبت به میانگین هفتگی، 5% افزایش داشته است. اما نسبت به میانگین ماهانه، افزایش قابل توجهی نداشته است.

در یک هفته گذشته برآیند معاملات در بازار سهام، خروج نقدینگی حقیقی (فروش حقیقی به حقوقی) به ارزش 495 میلیارد تومان را نشان می‌دهد. امروز نیز روند خروج نقدینگی حقیقی برای چهارمین روز متوالی با ثبت رقم 13 میلیارد تومان همچنان ادامه دارد. این درحالی است که در یک هفته گذشته از شدت خروج نسبت به میانگین ماهانه کاسته شده است.

برآیند معاملات صندوق‌های درآمد ثابت نیز در یک هفته گذشته حاکی از 246 میلیارد تومان ورود نقدینگی حقیقی به این صندوق‌ها است. اما صندوق‌های درآمد ثابت امروز شاهد 210 میلیارد تومان خروج نقدینگی بوده‌اند. این دومین روز متوالی است که نقدینگی حقیقی از این صندوق‌ها خارج می‌گردد.

ارزش صف‌های خرید 411 میلیارد تومان است که نسبت به میانگین هفتگی 50 میلیارد تومان افزایش داشته است.

از سوی دیگر ارزش صف‌های فروش با کاهش 2 میلیارد تومانی نسبت به میانگین هفتگی، در محدوده 282 میلیارد تومان قرار دارد.

 پیشران‌های بازار

بیشترین ارزش معاملات را گروه فلزات اساسی با ثبت رقم 829 میلیارد تومان (2.8 برابر میانگین هفتگی) به خود اختصاص داده است. پس از آن گروه‌های انبوه سازی با ارزش معاملات 417 میلیارد تومان (1.2 برابر میانگین هفتگی) و خودرویی با ارزش معاملات 341 میلیارد تومان (0.8 برابر میانگین هفتگی) قرار دارند.

گروه فلزات اساسی با ارزش معاملات 829 میلیارد تومان (2.8 برابر میانگین هفتگی) بیشترین ارزش معاملات را نسب به میانگین هفتگی داشته است. پس از آن گروه زغال سنگ با ارزش معاملات 11 میلیارد تومان (2.4 برابر میانگین هفتگی) و گروه منسوجات با ارزش معاملات 18 میلیارد تومان (2.3 برابر میانگین هفتگی) قرار دارند.

درصد تغییر میزان تغییر مقدار شاخص آمار شاخص
0.11%- 2,316- 2,026,262 شاخص کل
0.29% 1,144 703,951 شاخص هم وزن
0.1%- 28,960,000 قیمت سکه بورسی

 

تعدادکل نمادهای مثبت 235
تعداد کل نمادهای منفی 501
تعداد صف های خرید 54
ارزش صف های خرید 411 میلیارد تومان نسبت به میانگین هفتگی 50 میلیارد تومان افزایش
تعداد صف های فروش 45
ارزش صف های فروش 282 میلیارد تومان کاهش 2 میلیارد تومانی نسبت به میانگین هفتگی
قدرت خرید 1.3
برآیند ورود و خروج پول 13 میلیارد تومان خروج خروج 495 میلیارد تومان در یک هفته قبل
ارزش معاملات خرد 4/4 همت نسبت به میانگین هفتگی، 5% افزایش
معاملات سنگین بازار غالبر،ثرود،کساپا،نطرین،وساخت،سبزوا،وبانک،ثبهساز،وساپا،کقزوی،خشرق،بالبر

 

میلیارد تومان نام
41 کانی غیرفلزی صنایع با بیشترین ورود
29 انبوه سازی
19 فلزات اساسی
30- شیمیایی صنایع با بیشترین خروج
29- بانکی
19- بیمه

 

فروش حقیقی در صف خرید خرید حقیقی در صف فروش
میلیارد تومان نماد میلیارد تومان نماد
19 ثفارس 9 وسدید
18 تپکو 5.5 وشمال
11 کسرام 4 غدشت
9 لپارس 2 غمارگ
8 فنورد 2 ساذری

حجم مشکوک حداقل 4  برابر ماه

ومهان غالبر
سپرمي فنورد
ولشرق اميد
ثنور ولغدر
كفرا فصبا
بتك كسرام
وشمال قشرين

خرید سنگین حقیقی

در نماد گشان 7 کد حقیقی هر کدام 360 میلیون خرید کردند

گشان 7 360 2520
ثزاگرس 15 232 3480
كباده 1 188 188
ثعتما 1 138 138
غالبر 201 135 27135
وارس 126 130 16380
كقزوي 94 124 11656
كفرا 351 119 41769
شستان 25 109 2725
خكاوه 110 103 11330
سبزوا 157 102 16014

فروش سنگین حقیقی

در ولانا 31  کد ، 166 میلیون مجموعا  5.146 میلیارد تومان فروختند

وسالت2 1 102268 102268
كاريز2 1 6214 6214
سدشت 6 196 1176
شتولي 1 192 192
ولانا 31 166 5146
بپاس 50 164 8200
وارس 139 138 19182
ولراز 7 132 924
معيار 41 123 5043
وسين 16 110 1760

کف حمایت 3 ماهه

شرانل ارفع شفا
شكبير رفاه كرماشا
دشيري دارو ساراب
مبين دبالك پارس
فغدير وآفر دسبحا
جم وصنعت فايرا
تيپيكو اميد كگهر
سايرا تنوين سمتاز
داسوه وصندوق دتهران‌
فارس لوتوس

 

 

نظرات کاربران