گزارش آماری بازار سرمایه مورخ 1402/08/27

دسته بندی اخبار بورس

شاخص کل در نزدیکی مقاومت کوتاه مدت خود قرار دارد. در صورتی که این مقاومت شکسته نشود، روند کوتاه مدت آن نزولی خواهد بود. درحالی که شاخص هم‌وزن در نزدیکی حمایت کوتاه مدت خود قرار دارد. در صورت عدم شکست حمایت فوق، روند کوتاه مدت آن صعودی خواهد بود. امروز نمادهای کوچک و متوسط تقاضای بیشتری به نسبت نمادهای شاخص‌ساز داشته‌اند.

گزارش تحلیلی بازار سرمایه

معاملات

ارزش معاملات خرد عدد 3639 میلیارد تومان را به ثبت رسانده است که نسبت به میانگین هفتگی، 9% و نسبت به میانگین ماهانه 12% کاهش داشته است.

در یک هفته گذشته برآیند معاملات در بازار سهام، خروج نقدینگی حقیقی (فروش حقیقی به حقوقی) به ارزش 663 میلیارد تومان را نشان می‌دهد. امروز نیز روند خروج نقدینگی حقیقی برای سومین روز متوالی با ثبت رقم 21 میلیارد تومان همچنان ادامه دارد. این درحالی است که در یک هفته گذشته از شدت خروج نسبت به میانگین ماهانه کاسته شده است.

برآیند معاملات صندوق‌های درآمد ثابت نیز در یک هفته گذشته حاکی از 333 میلیارد تومان ورود نقدینگی حقیقی به این صندوق‌ها است. اما صندوق‌های درآمد ثابت امروز شاهد 428 میلیارد تومان خروج نقدینگی بوده‌اند.

ارزش صف‌های خرید 490 میلیارد تومان است که نسبت به میانگین هفتگی 145 میلیارد تومان افزایش داشته است.

این در حالی است که ارزش صف‌های فروش هم با افزایش 1 میلیارد تومانی نسبت به میانگین هفتگی، در محدوده 294 میلیارد تومان قرار دارد.

پیشران‌های بازار

بیشترین ارزش معاملات را گروه انبوه سازی با ثبت رقم 382 میلیارد تومان (1.1 برابر میانگین هفتگی) به خود اختصاص داده است. پس از آن گروه‌های خودرویی با ارزش معاملات 332 میلیارد تومان (0.8 برابر میانگین هفتگی) و بانکی با ارزش معاملات 317 میلیارد تومان (1.9 برابر میانگین هفتگی) قرار دارند.

گروه لاستیک و پلاستیک با ارزش معاملات 77 میلیارد تومان (3.3 برابر میانگین هفتگی) بیشترین ارزش معاملات را نسب به میانگین هفتگی داشته است. پس از آن گروه بانکی با ارزش معاملات 317 میلیارد تومان (1.9 برابر میانگین هفتگی) و گروه منسوجات با ارزش معاملات 12 میلیارد تومان (1.5 برابر میانگین هفتگی) قرار دارند.

درصد تغییر میزان تغییر مقدار شاخص آمار شاخص
0.51%- 10,317- 2,028,566 شاخص کل
0.03%- 221- 701,912 شاخص هم وزن
0.3%- 29,020,000 قیمت سکه بورسی

 

تعدادکل نمادهای مثبت 211
تعداد کل نمادهای منفی 504
تعداد صف های خرید 54
ارزش صف های خرید 490 میلیارد تومان نسبت به میانگین هفتگی 145 میلیارد تومان افزایش
تعداد صف های فروش 39
ارزش صف های فروش 306 میلیارد تومان افزایش 3 میلیارد تومانی نسبت به میانگین هفتگی
قدرت خرید 1.1
برآیند ورود و خروج پول 22 میلیارد تومان خروج خروج 663 میلیارد تومان در یک هفته قبل
ارزش معاملات خرد 7/3 همت نسبت به میانگین هفتگی، 9% و نسبت به میانگین ماهانه 12% کاهش
معاملات سنگین بازار ثفارس،ثپردیس،پکویر،پردیس،نوری،کایزد،ولشرق،پکرمان،ثزاگرس،غاذر،ختوقا،شجم

 

میلیارد تومان نام
42 بانکی صنایع با بیشترین ورود
40 انبوه سازی
26 کانه فلزی
40- خودرویی صنایع با بیشترین خروج
31- فلزات اساسی
24- پالایشی

 

فروش حقیقی در صف خرید خرید حقیقی در صف فروش
میلیارد تومان نماد میلیارد تومان نماد
28 ثفارس 14 شستان
15 ثپردیس 12 وسدید
11 ولغدر 10 سدشت
9 زدشت 4 شلرد
8 پکویر 3 وتعاون

حجم مشکوک حداقل 4  برابر ماه

ومهان شجم
سپرمي لكما
ولشرق شستان
شتولي رفاه
زدشت ولغدر
فغدير ثباغ
غمارگ بگيلان
پكرمان ثاژن
پكوير افرا

خرید سنگین حقیقی

در نماد وحافظ 35 کد حقیقی هر کدام 204 میلیون خرید کردند

شجم2 1 8160 8160
پتاير 6 420 2520
وحافظ 35 204 7140
وثخوز 1 171 171
واحصا 13 147 1911
كقزوي 71 142 10082
ثزاگرس 42 133 5586
ثفارس 588 130 76440
وثنو 14 118 1652
كباده 1 115 115
پلاست 1 112 112
وكادو 4 107 428
كسرام 14 106 1484
لازما 53 101 5353

فروش سنگین حقیقی

در وسالت 5  کد ، نفری 16736 میلیون مجموعا  83.68 میلیارد تومان فروختند

وسالت2 5 16736 83680
كنور2 1 5550 5550
چكارن2 4 4994 19976
شجم2 2 4080 8160
رفاه 4 313 1252
خفولا 2 238 476
بپاس 45 169 7605
خنصير 258 105 27090
ولانا 36 103 3708

کف حمایت 3 ماهه

اميد پارس جم
وصندوق دسبحا داسوه
تنوين فايرا فارس
شرانل كگهر دتهران‌
شكبير ارفع شفا
دشيري رفاه كرماشا
مبين دارو ساراب
فغدير سمتاز لوتوس

 

 

نظرات کاربران