گزارش آماری بازار سرمایه مورخ 1402/08/22

دسته بندی اخبار بورس

شاخص کل در نزدیکی حمایت کوتاه مدت خود قرار دارد. در صورتی که این حمایت شکسته نشود، روند کوتاه مدت آن صعودی خواهد بود. همچنین روند کوتاه مدت شاخص هم‌وزن نیز صعودی است. امروز نمادهای کوچک و متوسط تقاضای بیشتری به نسبت نمادهای شاخص‌ساز داشته‌اند.

گزارش تحلیلی بازار سرمایه

 معاملات

ارزش معاملات خرد عدد 4264 میلیارد تومان را به ثبت رسانده است که نسبت به میانگین هفتگی و ماهانه، تغییر قابل توجهی نداشته است.

در یک هفته گذشته برآیند معاملات در بازار سهام، خروج نقدینگی حقیقی (فروش حقیقی به حقوقی) به ارزش 7 میلیارد تومان را نشان می‌دهد.  اما امروز 11 میلیارد تومان ورود نقدینگی انجام شده است. این دومین روز متوالی است که نقدینگی حقیقی وارد سهام می‌گردد.

برآیند معاملات صندوق‌های درآمد ثابت نیز در یک هفته گذشته حاکی از 208 میلیارد تومان خروج نقدینگی حقیقی از این صندوق‌ها است. خروج نقدینگی از این صندوق‌ می‌تواند نکته مثبتی برای بازار سهام باشد. صندوق‌های درآمد ثابت امروز نیز شاهد 184 میلیارد تومان خروج نقدینگی بوده‌اند. این سومین روز متوالی است که نقدینگی حقیقی از این صندوق‌ها خارج می‌گردد.

ارزش صف‌های خرید 229 میلیارد تومان است که نسبت به میانگین هفتگی 16 میلیارد تومان افزایش داشته است.

این در حالی است که ارزش صف‌های فروش هم با افزایش 73 میلیارد تومانی نسبت به میانگین هفتگی، در محدوده 372 میلیارد تومان قرار دارد.

 پیشران‌های بازار

بیشترین ارزش معاملات را گروه انبوه سازی با ثبت رقم 437 میلیارد تومان (1.6 برابر میانگین هفتگی) به خود اختصاص داده است. پس از آن گروه‌های خودرویی با ارزش معاملات 429 میلیارد تومان (1 برابر میانگین هفتگی) و فلزات اساسی با ارزش معاملات 308 میلیارد تومان (0.8 برابر میانگین هفتگی) قرار دارند.

 

درصد تغییر میزان تغییر مقدار شاخص آمار شاخص
0.11% 2,330 2,055,964 شاخص کل
0.66% 4,612 705,631 شاخص هم وزن
0.3% 29,110,000 قیمت سکه بورسی

 

تعدادکل نمادهای مثبت 346
تعداد کل نمادهای منفی 386
تعداد صف های خرید 65
ارزش صف های خرید 224 میلیارد تومان نسبت به میانگین هفتگی 16 میلیارد تومان افزایش
تعداد صف های فروش 34
ارزش صف های فروش 372 میلیارد تومان افزایش 73 میلیارد تومانی نسبت به میانگین هفتگی
قدرت خرید 1.2
برآیند ورود و خروج پول 11 میلیارد تومان خروج ورود 7 میلیارد تومان در یک هفته قبل
ارزش معاملات خرد 3/4 همت نسبت به میانگین هفتگی و ماهانه، تغییر قابل توجهی نداشته است
معاملات سنگین بازار زشریف،ثمسکن،غکوروش،وتجارت،حفارس،زفجر،ثشاهد،ثرود،کترام،وبملت،ختوقا

 

 

میلیارد تومان نام
24 زراعت صنایع با بیشترین ورود
22 غذایی
14 ماشین آلات
32- شیمیایی صنایع با بیشترین خروج
23- فلزات اساسی
20- پالایشی

 

 

فروش حقیقی در صف خرید خرید حقیقی در صف فروش
میلیارد تومان نماد میلیارد تومان نماد
30 کیسون 2.5 وبرق
16 ختوقا 2.4 بایکا
9 غالبر 2.2 حبندر
8 فنفت 2.1 تنوین
8 وملی 1.5 سمایه

 

 

حجم مشکوک

حجم مشکوک

باکس سنگین خرید

باکس سنگین خرید

 

خرید سنگین حقیقی

در غالبر 66 نفر هر کد 234 میلیون خرید کردند که مجموع 15.44 میلیارد تومان می شود

خرید سنگین حقیقی

 

فروش سنگین حقیقی

در وسالت 2 نفر 102 میلیارد فروختند

فروش سنگین حقیقی

 

نظرات کاربران