گزارش آماری بازار سرمایه مورخ 1402/08/15

دسته بندی اخبار بورس

روند کوتاه مدت شاخص کل صعودی است. همچنین روند کوتاه مدت شاخص هم‌وزن نیز صعودی است. امروز نمادهای کوچک و متوسط تقاضای بیشتری به نسبت نمادهای شاخص‌ساز داشته‌اند.

گزارش تحلیلی بازار سرمایه

 معاملات

ارزش معاملات خرد عدد 3516 میلیارد تومان را به ثبت رسانده است که نسبت به میانگین هفتگی، 9% و نسبت به میانگین ماهانه 11% کاهش داشته است.

در یک هفته گذشته برآیند معاملات در بازار سهام، خروج نقدینگی حقیقی (فروش حقیقی به حقوقی) به ارزش 990 میلیارد تومان را نشان می‌دهد.  اما امروز 14 میلیارد تومان ورود نقدینگی انجام شده است.

برآیند معاملات صندوق‌های درآمد ثابت نیز در یک هفته گذشته حاکی از 295 میلیارد تومان ورود نقدینگی حقیقی به این صندوق‌ها است. اما صندوق‌های درآمد ثابت امروز شاهد 254 میلیارد تومان خروج نقدینگی بوده‌اند.

ارزش صف‌های خرید 362 میلیارد تومان است که نسبت به میانگین هفتگی 154 میلیارد تومان افزایش داشته است.

این در حالی است که ارزش صف‌های فروش هم با افزایش 73 میلیارد تومانی نسبت به میانگین هفتگی، در محدوده 492 میلیارد تومان قرار دارد.

 پیشران‌های بازار

بیشترین ارزش معاملات را گروه خودرویی با ثبت رقم 307 میلیارد تومان (0.7 برابر میانگین هفتگی) به خود اختصاص داده است. پس از آن گروه‌های فلزات اساسی با ارزش معاملات 291 میلیارد تومان (1.1 برابر میانگین هفتگی) و شیمیایی با ارزش معاملات 282 میلیارد تومان (1.3 برابر میانگین هفتگی) قرار دارند.

گروه عرضه برق و گاز با ارزش معاملات 105 میلیارد تومان (2.7 برابر میانگین هفتگی) بیشترین ارزش معاملات را نسب به میانگین هفتگی داشته است. پس از آن گروه کاشی و سرامیک با ارزش معاملات 24 میلیارد تومان (2.3 برابر میانگین هفتگی) و گروه کاغذی با ارزش معاملات 23 میلیارد تومان (1.8 برابر میانگین هفتگی) قرار دارند.

درصد تغییر میزان تغییر مقدار شاخص آمار شاخص
0.70% 14,143 2,030,878 شاخص کل
0.87% 5,918 684,863 شاخص هم وزن
0.7%- 29,200,000 قیمت سکه بورسی

 

میلیارد تومان نام
21 عرضه برق و گاز صنایع با بیشترین ورود
20 پالایشی
19 شیمیایی
20- بانکی صنایع با بیشترین خروج
15- بیمه ای
10- چندرشته ای صنعتی

 

ورود نقدینگی خروج نقدینگی
میلیارد تومان نماد میلیارد تومان نماد
32 بالبر 14- دارایکم
24 بوعلی 11- پالایش
21 ذوب 9- فملی
19 خاهن 9- آریان
18 بمپنا 9- بپاس

 

 

تعدادکل نمادهای مثبت 475
تعداد کل نمادهای منفی 288
تعداد صف های خرید 78
ارزش صف های خرید 362 میلیارد تومان نسبت به میانگین هفتگی 154 میلیارد تومان افزایش
تعداد صف های فروش 45
ارزش صف های فروش 492 میلیارد تومان افزایش 73 میلیارد تومانی نسبت به میانگین هفتگی
قدرت خرید 1.2
برآیند ورود و خروج پول 14 میلیارد تومان ورود خروج 990 میلیارد تومان در یک هفته قبل
ارزش معاملات خرد 6/3 همت نسبت به میانگین هفتگی، 9% و نسبت به میانگین ماهانه 11% کاهش
معاملات سنگین بازار ذوب،وآذر،کسرا،فاذر،کترام،ثفارس،غالبر،شپلی،بالبر،سدشت

حجم مشکوک حداقل 4  برابر ماه

نتوس واعتبار
بساما واحيا
همراه آسيا
كشرق دلر
اتكاي كايتا
زمگسا ثاصفا
بمپنا وبشهر
خاهن پشاهن
شجم غگلپا
چكاپا پرسپوليس
كلوند لكما
دروز كترام
بالبر شيراز

خرید سنگین حقیقی : در نماد فولای 13 کد حقیقی هر کدام 231 میلیون خرید کردند

غدشت2 1 2600 2600
فنرژي 3 326 978
فولاي 13 231 3003
خكاوه 27 156 4212
وارس 40 145 5800
ثشرق 22 141 3102
ثتوسا 5 129 645
وگردش 13 121 1573
ويسا 18 101 1818
وسنا 99 97 9603

فروش سنگین حقیقی: در آسیا 148 کد ، نفری  110 میلیون مجموعا 16.28 میلیارد تومان فروختند

وسالت2 1 99530 99530
غدشت2 1 2600 2600
فنرژي 4 245 980
وارس 41 154 6314
تپولا 1 145 145
سلار 3 141 423
بپاس 71 122 8662
آسيا 148 110 16280
دلر 84 102 8568
بمپنا 428 97 41516
وسنا 96 94 9024
قشرين 58 90 5220

کف حمایت 3 ماهه

شرانل تپمپي فايرا داسوه
شكبير وپخش كگهر دتهران‌
تايرا تنوين ارفع شفا
فولاژ عاليس دالبر اتكام
دشيري غمهرا رفاه دجابر
مبين والبر غكورش ساراب
حگهر سمتاز دارو شنفت
فغدير لوتوس دكيمي كنور
جم غپونه دبالك شسپا

 

نظرات کاربران