گزارش آماری بازار سرمایه مورخ 1402/08/10

دسته بندی اخبار بورس

شاخص کل در نزدیکی مقاومت کوتاه مدت خود قرار دارد. در صورتی که این مقاومت شکسته نشود، روند کوتاه مدت آن نزولی خواهد بود. همچنین روند کوتاه مدت شاخص هم‌وزن نیز نزولی است. امروز نمادهای کوچک و متوسط عرضه بیشتری به نسبت نمادهای شاخص‌ساز داشته‌اند.

گزارش تحلیلی بازار سرمایه

 

معاملات

ارزش معاملات خرد عدد 3652 میلیارد تومان را به ثبت رسانده است که نسبت به میانگین هفتگی، کاهش قابل توجهی نداشته است. اما نسبت به میانگین ماهانه، 7%کاهش داشته است.
در یک هفته گذشته برآیند معاملات در بازار سهام، خروج نقدینگی حقیقی (فروش حقیقی به حقوقی) به ارزش 2134 میلیارد تومان را نشان می‌دهد. امروز نیز روند خروج نقدینگی حقیقی برای دومین روز متوالی با ثبت رقم 784 میلیارد تومان همچنان ادامه دارد. در یک هفته گذشته بر شدت خروج هم نسبت به میانگین ماهانه افزوده شده است.
برآیند معاملات صندوق‌های درآمد ثابت نیز در یک هفته گذشته حاکی از 503 میلیارد تومان ورود نقدینگی حقیقی به این صندوق‌ها است. امروز نیز با ورود 57 میلیارد تومان نقدینگی حقیقی برای دومین روز متوالی  به صندوق‌های درآمد ثابت، دریافت سود ثابت همچنان مورد استقبال حقیقی‌ها قرار دارد.
ارزش صف‌های خرید 70 میلیارد تومان است که کاهش 21 میلیارد تومانی نسبت به میانگین هفتگی را نشان می‌دهد. این در حالی است که ارزش صف‌های فروش با افزایش 59 میلیارد تومانی نسبت به میانگین هفتگی، در محدوده 573 میلیارد تومان قرار دارد.

پیشران‌های بازار

بیشترین ارزش معاملات را گروه خودرویی با ثبت رقم 444 میلیارد تومان (1.2 برابر میانگین هفتگی) به خود اختصاص داده است. پس از آن گروه‌های انبوه سازی با ارزش معاملات 333 میلیارد تومان (1.2 برابر میانگین هفتگی) و فلزات اساسی با ارزش معاملات 240 میلیارد تومان (0.7 برابر میانگین هفتگی) قرار دارند.

 

درصد تغییر میزان تغییر مقدار شاخص آمار شاخص
0.54%- 10,698 1,970,506 شاخص کل
1.49%- 9,961- 660,253 شاخص هم وزن
0.2% 29,580,000 قیمت سکه بورسی

 

تعدادکل نمادهای مثبت 169
تعداد کل نمادهای منفی 598
تعداد صف های خرید 22
ارزش صف های خرید 70 میلیارد تومان نسبت به میانگین هفتگی 21 میلیارد تومان کاهش
تعداد صف های فروش 96
ارزش صف های فروش 570 میلیارد تومان افزایش 59 میلیارد تومانی نسبت به میانگین هفتگی
قدرت خرید 0.8
برآیند ورود و خروج پول 784 میلیارد تومان خروج 2134 میلیارد تومان خروج پول در هفته قبل
ارزش معاملات خرد 7/3 همت نسبت به میانگین  ماهانه 7% کاهش
معاملات سنگین بازار اخابر،خکاوه،ثاخت،پالایش،دارایکم،غدشت،بوعلی

 

میلیارد تومان نام
24 دستگاه برقی صنایع با بیشترین ورود
2.5 کمکی به نهادها
0.08 چوبی
103- خودرویی صنایع با بیشترین خروج
90- بانکی
86- پالایشی

 

ورود نقدینگی خروج نقدینگی
میلیارد تومان نماد میلیارد تومان نماد
29 بالبر 47- خساپا
10 تفارسح 43- شپنا
9 فزر 35- وبملت
8 اخابر 33- شستا
7 ثاخت 24- آریان

 

حجم مشکوک حداقل 4  برابر ماه

خرید سنگین حقیقی : در نماد بالبر  614 کد حقیقی هر کدام 102 میلیون خرید کردند

فروش سنگین حقیقی: در وسدید 103  کد ، نفری 146 میلیون مجموعا 15 میلیارد تومان فروختند

 

نظرات کاربران