گزارش آماری بازار سرمایه مورخ 1402/08/08

دسته بندی اخبار بورس

شاخص کل در نزدیکی مقاومت کوتاه مدت خود قرار دارد. در صورتی که این مقاومت شکسته نشود، روند کوتاه مدت آن نزولی خواهد بود.

گزارش تحلیلی بازار سرمایه

شاخص‌ها: شاخص کل در نزدیکی مقاومت کوتاه مدت خود قرار دارد. در صورتی که این مقاومت شکسته نشود، روند کوتاه مدت آن نزولی خواهد بود. شاخص هم‌وزن نیز در نزدیکی مقاومت کوتاه مدت خود قرار دارد. در صورتی که این مقاومت شکسته نشود، روند کوتاه مدت آن نزولی خواهد بود. امروز نمادهای کوچک و متوسط تقاضای بیشتری به نسبت نمادهای شاخص‌ساز داشته‌اند.

 

معاملات

ارزش معاملات خرد عدد 3848 میلیارد تومان را به ثبت رسانده است که نسبت به میانگین هفتگی و ماهانه، کاهش قابل توجهی نداشته است.

 

در یک هفته گذشته برآیند معاملات در بازار سهام، خروج نقدینگی حقیقی (فروش حقیقی به حقوقی) به ارزش 2657 میلیارد تومان را نشان می‌دهد.  اما امروز 94 میلیارد تومان ورود نقدینگی انجام شده است.

 

برآیند معاملات صندوق‌های درآمد ثابت نیز در یک هفته گذشته حاکی از 898 میلیارد تومان ورود نقدینگی حقیقی به این صندوق‌ها است. اما صندوق‌های درآمد ثابت امروز شاهد 200 میلیارد تومان خروج نقدینگی بوده‌اند.

 

ارزش صف‌های خرید 164 میلیارد تومان است که نسبت به میانگین هفتگی 56 میلیارد تومان افزایش داشته است.

از سوی دیگر ارزش صف‌های فروش با کاهش 11 میلیارد تومانی نسبت به میانگین هفتگی، در محدوده 473 میلیارد تومان قرار دارد.

 

پیشران‌های بازار

بیشترین ارزش معاملات را گروه خودرویی با ثبت رقم 412 میلیارد تومان (1.4 برابر میانگین هفتگی) به خود اختصاص داده است. پس از آن گروه‌های شیمیایی با ارزش معاملات 271 میلیارد تومان (1.3 برابر میانگین هفتگی) و انبوه سازی با ارزش معاملات 251 میلیارد تومان (0.7 برابر میانگین هفتگی) قرار دارند.

درصد تغییر میزان تغییر مقدار شاخص آمار شاخص
1.03% 20,262 1,981,572 شاخص کل
1.69% 11,112 670,117 شاخص هم وزن
0.7%- 29,300,000 قیمت سکه بورسی

 

تعدادکل نمادهای مثبت 515
تعداد کل نمادهای منفی 224
تعداد صف های خرید 82
ارزش صف های خرید 164 میلیارد تومان نسبت به میانگین هفتگی 56 میلیارد تومان افزایش
تعداد صف های فروش 55
ارزش صف های فروش 471 میلیارد تومان کاهش 11 میلیارد تومانی نسبت به میانگین هفتگی
قدرت خرید 1.1
برآیند ورود و خروج پول 94 میلیارد تومان ورود 2657 میلیارد تومان خروج پول در هفته قبل
ارزش معاملات خرد 9/3 همت نسبت به میانگین هفتگی و ماهانه، کاهش قابل توجهی نداشته است
معاملات سنگین بازار پالایش،وسدید،کماسه،ثپردیس،شگویا،بوعلی،حفاری،غبهنوش،فاذر،سدبیر،اخابر،فولاد

 

میلیارد تومان نام
15 غذایی صنایع با بیشترین ورود
15 کانه غیرفلزی
14 شیمیایی
22- رایانه صنایع با بیشترین خروج
21- بانکی
7- خودرویی
ورود نقدینگی خروج نقدینگی
میلیارد تومان نماد میلیارد تومان نماد
18 شگویا 23- نیان
15 کماسه 13- خودرو
14 ثپردیس 6- خساپا
10 حفاری 6- بپاس
9 غبهنوش 6- شلرد

حجم مشکوک حداقل 4  برابر ماه

شگويا تپسي بالبر غبهنوش
دحاوي شمواد خكاوه كارام
سمايه سنير واعتبار شبصير
فنرژي پرداخت شليا نيان
زمگسا سدور اوان آريان
شلرد وپسا

باکس سنگین خرید

وپويا غصينو وسين پيزد
بگيلان وغدير اردستان فملي
وكغدير سخزر وفتخار پترول
قصفها تجلي ولصنم زملارد
قهكمت وتعاون شمواد ثاخت

خرید سنگین حقیقی : در نماد ملت 14 کد حقیقی هر کدام 216 میلیون خرید کردند

وگردش2 1 9964 9964
سامان2 1 2665 2665
فنرژي 2 2600 5200
ملت 14 216 3024
پلاسك 8 159 1272
آريان 90 151 13590
پلاست 3 147 441
اخابر 61 143 8723
ثتوسا 3 130 390
وارس 53 118 6254

 

فروش سنگین حقیقی: در دحاوی 60 کد ، نفری 165 میلیون مجموعا 9.9 میلیارد تومان فروختند

وسالت2 1 98567 98567
سامان2 1 2665 2665
خفولا 2 562 1124
فنرژي 20 264 5280
پلوله 3 263 789
حاريا 1 251 251
دشيري 7 194 1358
دحاوي 60 165 9900
فماك 1 164 164
قاروم 1 146 146
لازما 5 144 720
بپاس 51 134 6834
وارس 54 129 6966

 

کف حمایت 3 ماهه

وثخوز پرديس كنور واميد جم
سباقر دارو شسپا اتكام وامير
وپخش شاراك ساروج كرماشا رافزا
سيتا دكيمي وسين كخاك تيپيكو
تنوين فاسمين شيراز ساراب فافق
دتماد كساوه فايرا شنفت سايرا
لخزر والبر ونيكي كاريز سهگمت
سفانو سمتاز كگهر ما داسوه
وجامي لوتوس ارفع پارس فارس
ومهان غپونه وفتخار كروي دتهران‌
شرانل غمهرا دالبر دسبحا شفا

 

نظرات کاربران