گزارش آماری بازار سرمایه مورخ 1402/06/18

دسته بندی اخبار بورس

ارزش معاملات خرد عدد 5.498 میلیارد تومان را به ثبت رسانده است که نسبت به میانگین هفتگی، 11% کاهش داشته است. اما نسبت به میانگین ماهانه، کاهش قابل توجهی نداشته است.

 

حجم مشکوک حداقل 5  برابر ماه

باکس سنگین خرید

(ارزش سمت خرید حداقل 20 برابر ارزش سمت فروش)

سنگین ترین خرید حقیقی ها به طور مثال در #سلار 90 کد حقیقی هر کدام 118 میلیون خرید کردند

فروش سنگین حقیقی در نماد آریان 1حقیقی هر کدام 18900 میلیون فروختند

کف حمایت سه ماهه و p/e زیر 10و بدون در نظر گرفتن سودنقدی و افزایش سرمایه

خرید حقیقی در صف فروش

در تکاردان 114  میلیارد حقیقی خرید کرده است

 

نظرات کاربران