گزارش آماری بازار سرمایه مورخ 1402/06/13

دسته بندی اخبار بورس

ارزش معاملات خرد عدد 6.697 میلیارد تومان را به ثبت رسانده است که نسبت به میانگین هفتگی، 9% و نسبت به میانگین ماهانه 21% افزایش داشته است

حجم مشکوک حداقل 4  برابر ماه

باکس سنگین خرید

(ارزش سمت خرید حداقل 20 برابر ارزش سمت فروش)

سنگین ترین خرید حقیقی ها

به طور مثال در #وارس 55  کد حقیقی هر کدام 310 میلیون خرید کردند

فروش سنگین حقیقی

در نماد وارس 56 حقیقی هر کدام 282 میلیون فروختند

کف حمایت سه ماهه و p/e زیر 10و بدون در نظر گرفتن سودنقدی و افزایش سرمایه

خرید حقیقی در صف فروش

(در ثفارس 34 میلیارد حقیقی خرید کرده است)

نظرات کاربران