گزارش آماری بازار سرمایه مورخ 1402/06/05

دسته بندی اخبار بورس

ارزش معاملات خرد عدد 4.166 میلیارد تومان را به ثبت رسانده است که نسبت به میانگین هفتگی، کاهش قابل توجهی نداشته است. اما نسبت به میانگین ماهانه، 9%کاهش داشته است.

معاملات:

در یک هفته گذشته برآیند معاملات در بازار سهام، خروج نقدینگی حقیقی (فروش حقیقی به حقوقی) به ارزش 936 میلیارد تومان را نشان می‌دهد.  اما امروز 543 میلیارد تومان ورود نقدینگی انجام شده است. این دومین روز متوالی است که نقدینگی حقیقی وارد سهام می‌گردد.
برآیند معاملات صندوق‌های درآمد ثابت نیز در یک هفته گذشته حاکی از 162 میلیارد تومان خروج نقدینگی حقیقی از این صندوق‌ها است. خروج نقدینگی از این صندوق‌ می‌تواند نکته مثبتی برای بازار سهام باشد. امروز نیز روند خروج نقدینگی حقیقی از صندوق‌های درآمد ثابت برای دومین روز متوالی با ثبت رقم 733 میلیارد تومان همچنان ادامه دارد. در یک هفته گذشته شیب خروج از این صندوق‌ها هم نسبت به میانگین ماهانه در حال افزایش است.

ارزش صف‌های خرید 455 میلیارد تومان است که نسبت به میانگین هفتگی 126 میلیارد تومان افزایش داشته است. از سوی دیگر ارزش صف‌های فروش با کاهش 15 میلیارد تومانی نسبت به میانگین هفتگی، در محدوده 425 میلیارد تومان قرار دارد.

پیشران‌های بازار  بیشترین ارزش معاملات را گروه خودرویی با ثبت رقم 469 میلیارد تومان (1.1 برابر میانگین هفتگی) به خود اختصاص داده است. پس از آن گروه‌های فلزات اساسی با ارزش معاملات 317 میلیارد تومان (1.4 برابر میانگین هفتگی) و پالایش فرآورده های نفتی با ارزش معاملات 241 میلیارد تومان (2 برابر میانگین هفتگی) قرار دارند.

گروه چندرشته‌ای با ارزش معاملات 213 میلیارد تومان (3.2 برابر میانگین هفتگی) بیشترین ارزش معاملات را نسب به میانگین هفتگی داشته است. پس از آن گروه خدمات فنی با ارزش معاملات 25 میلیارد تومان (2.3 برابر میانگین هفتگی) و گروه پالایش فرآورده های نفتی با ارزش معاملات 241 میلیارد تومان (2 برابر میانگین هفتگی) قرار دارند. (فیلتررصدخونه)

حجم مشکوک حداقل 5  برابر ماه

باکس سنگین خرید

(ارزش سمت خرید حداقل 10 برابر ارزش سمت فروش)

سنگین ترین خرید حقیقی ها

به طور مثال در #صبا 469 کد حقیقی هر کدام 140 میلیون خرید کردند

نمادهایی که حقوقی موجب رشد آن شده

کف حمایت سه ماهه و p/e زیر 10و بدون در نظر گرفتن سودنقدی و افزایش سرمایه

فروش سنگین حقیقی

(در #شزنگ 5 کد حقیقی و هر نفر 318 میلیون فروختند)

نظرات کاربران