گزارش آماری بازار سرمایه مورخ 1402/05/28

دسته بندی اخبار بورس

ارزش معاملات خرد عدد 3.765 میلیارد تومان را به ثبت رسانده است که نسبت به میانگین هفتگی، 6%و نسبت به میانگین ماهانه 23%کاهش داشته است.

معاملات:

در یک هفته گذشته برآیند معاملات در بازار سهام، خروج نقدینگی حقیقی (فروش حقیقی به حقوقی) به ارزش 2007 میلیارد تومان را نشان می‌دهد. امروز نیز روند خروج نقدینگی حقیقی برای دهمین روز متوالی با ثبت رقم 590 میلیارد تومان همچنان ادامه دارد. در یک هفته گذشته بر شدت خروج هم نسبت به میانگین ماهانه افزوده شده است.
برآیند معاملات صندوق‌های درآمد ثابت نیز در یک هفته گذشته حاکی از 913 میلیارد تومان ورود نقدینگی حقیقی به این صندوق‌ها است. اما صندوق‌های درآمد ثابت امروز شاهد 188 میلیارد تومان خروج نقدینگی بوده‌اند.
ارزش صف‌های خرید 78 میلیارد تومان است که کاهش 59 میلیارد تومانی نسبت به میانگین هفتگی را نشان می‌دهد. این در حالی است که ارزش صف‌های فروش با افزایش 47 میلیارد تومانی نسبت به میانگین هفتگی، در محدوده 475 میلیارد تومان قرار دارد.
پیشران‌های بازار  بیشترین ارزش معاملات را گروه خودرویی با ثبت رقم 442 میلیارد تومان (0.8 برابر میانگین هفتگی) به خود اختصاص داده است. پس از آن گروه‌های بانکی با ارزش معاملات 303 میلیارد تومان (1.2 برابر میانگین هفتگی) و سرمایه گذاری‌ها با ارزش معاملات 277 میلیارد تومان (0.8 برابر میانگین هفتگی) قرار دارند.
گروه خدمات فنی با ارزش معاملات 32 میلیارد تومان (2.7 برابر میانگین هفتگی) بیشترین ارزش معاملات را نسب به میانگین هفتگی داشته است. پس از آن گروه اطلاعات و ارتباطات با ارزش معاملات 55 میلیارد تومان (1.8 برابر میانگین هفتگی) و گروه عرضه برق و گاز با ارزش معاملات 50 میلیارد تومان (1.4 برابر میانگین هفتگی) قرار دارند. (فیلتررصدخونه)

 

حجم مشکوک حداقل 4 برابر ماه

باکس سنگین خرید

ارزش سمت خرید حداقل 20 برابر ارزش سمت فروش

سنگین ترین خرید حقیقی ها

به طور مثال در #خلیبل 3 کد حقیقی هر کدام 246 میلیون خرید کردند

نمادهایی که حقوقی مانع نزول آن شده

کف حمایت سه ماهه و p/e زیر 10و بدون در نظر گرفتن سودنقدی و افزایش سرمایه

خرید حقیقی در صف فروش

خکاوه در صف فروش 43 میلیارد تومان حقیقی خرید داشته

نظرات کاربران