گزارش آماری بازار سرمایه مورخ 1402/05/23

دسته بندی اخبار بورس

ارزش معاملات خرد عدد 4.168 میلیارد تومان را به ثبت رسانده است که نسبت به میانگین هفتگی، 8%و نسبت به میانگین ماهانه 20%کاهش داشته است.

معاملات:

در یک هفته گذشته برآیند معاملات در بازار سهام، خروج نقدینگی حقیقی (فروش حقیقی به حقوقی) به ارزش 2.104 میلیارد تومان را نشان می‌دهد. امروز نیز روند خروج نقدینگی حقیقی برای هفتمین روز متوالی با ثبت رقم 49 میلیارد تومان همچنان ادامه دارد. این درحالی است که در یک هفته گذشته از شدت خروج نسبت به میانگین ماهانه کاسته شده است.
برآیند معاملات صندوق‌های درآمد ثابت نیز در یک هفته گذشته حاکی از 629 میلیارد تومان ورود نقدینگی حقیقی به این صندوق‌ها است. امروز نیز با ورود 40 میلیارد تومان نقدینگی حقیقی برای دومین روز متوالی  به صندوق‌های درآمد ثابت، دریافت سود ثابت همچنان مورد استقبال حقیقی‌ها قرار دارد. این درحالی است که در یک هفته گذشته شیب ورود به این صندوق‌ها، نسبت به میانگین ماهانه در حال کاهش است.
ارزش صف‌های خرید 206 میلیارد تومان است که کاهش 32 میلیارد تومانی نسبت به میانگین هفتگی را نشان می‌دهد. همچنین ارزش صف‌های فروش هم با کاهش 82 میلیارد تومانی نسبت به میانگین هفتگی همراه بوده و در محدوده 286 میلیارد تومان قرار دارد.
پیشران‌های بازار  بیشترین ارزش معاملات را گروه خودرویی با ثبت رقم 532 میلیارد تومان (0.8 برابر میانگین هفتگی) به خود اختصاص داده است. پس از آن گروه‌های سرمایه گذاری‌ها با ارزش معاملات 431 میلیارد تومان (1.3 برابر میانگین هفتگی) و شیمیایی با ارزش معاملات 299 میلیارد تومان (0.9 برابر میانگین هفتگی) قرار دارند.
گروه رایانه با ارزش معاملات 242 میلیارد تومان (3.4 برابر میانگین هفتگی) بیشترین ارزش معاملات را نسب به میانگین هفتگی داشته است. پس از آن گروه قند و شکر با ارزش معاملات 52 میلیارد تومان (1.6 برابر میانگین هفتگی) و گروه سایر واسطه‌گری‌ها با ارزش معاملات 54 میلیارد تومان (1.5 برابر میانگین هفتگی) قرار دارند. (فیلتررصدخونه)

حجم مشکوک حداقل 4 برابر ماه

سنگین ترین خرید حقیقی ها

به طور مثال در #شپنا 4 کد حقیقی هر کدام 4941 میلیون خرید کردند

نمادهایی که کندل ماروبوزوی 70% بدنه خوردند

کف حمایت سه ماهه و p/e زیر 10و بدون در نظر گرفتن سودنقدی و افزایش سرمایه

خرید حقیقی در صف فروش

وآفر در صف فروش 44 میلیارد تومان خرید داشته

نظرات کاربران