گزارش آماری بازار سرمایه مورخ 1402/05/21

دسته بندی اخبار بورس

ارزش معاملات خرد عدد 4.714 میلیارد تومان را به ثبت رسانده است که نسبت به میانگین هفتگی، کاهش قابل توجهی نداشته است. اما نسبت به میانگین ماهانه، 13%کاهش داشته است.

معاملات:

در یک هفته گذشته برآیند معاملات در بازار سهام، خروج نقدینگی حقیقی (فروش حقیقی به حقوقی) به ارزش 1.009 میلیارد تومان را نشان می‌دهد. امروز نیز روند خروج نقدینگی حقیقی برای پنجمین روز متوالی با ثبت رقم 1.119 میلیارد تومان همچنان ادامه دارد. در یک هفته گذشته بر شدت خروج هم نسبت به میانگین ماهانه افزوده شده است.

برآیند معاملات صندوق‌های درآمد ثابت نیز در یک هفته گذشته حاکی از 145 میلیارد تومان خروج نقدینگی حقیقی از این صندوق‌ها است. خروج نقدینگی از این صندوق‌ می‌تواند نکته مثبتی برای بازار سهام باشد. صندوق‌های درآمد ثابت امروز نیز شاهد 302 میلیارد تومان خروج نقدینگی بوده‌اند.

ارزش صف‌های خرید 262 میلیارد تومان است که نسبت به میانگین هفتگی 7 میلیارد تومان افزایش داشته است. این در حالی است که ارزش صف‌های فروش هم با افزایش 411 میلیارد تومانی نسبت به میانگین هفتگی، در محدوده 953 میلیارد تومان قرار دارد.

پیشران‌های بازار  بیشترین ارزش معاملات را گروه خودرویی با ثبت رقم 479 میلیارد تومان (0.6 برابر میانگین هفتگی) به خود اختصاص داده است. پس از آن گروه‌های شیمیایی با ارزش معاملات 382 میلیارد تومان (1.1 برابر میانگین هفتگی) و سرمایه گذاری‌ها با ارزش معاملات 375 میلیارد تومان (1.1 برابر میانگین هفتگی) قرار دارند.

گروه زراعت با ارزش معاملات 95 میلیارد تومان (1.6 برابر میانگین هفتگی) بیشترین ارزش معاملات را نسب به میانگین هفتگی داشته است. پس از آن گروه رایانه با ارزش معاملات 84 میلیارد تومان (1.3 برابر میانگین هفتگی) و گروه زغال سنگ با ارزش معاملات 9 میلیارد تومان (1.3 برابر میانگین هفتگی) قرار دارند.(فیلتررصدخونه)

حجم مشکوک حداقل 4 برابر ماه

سنگین ترین خرید حقیقی ها

به طور مثال در #ومشان 6 کد حقیقی هر کدام 408 میلیون خرید کردند

نمادهایی که کندل ماروبوزوی 70% بدنه خوردند

کف حمایت سه ماهه و p/e زیر 10و بدون در نظر گرفتن سودنقدی و افزایش سرمایه

بیشترین نوسان بازار

نظرات کاربران