گزارش آماری بازار سرمایه مورخ 1402/05/17

دسته بندی اخبار بورس

شاخص کل در نزدیکی حمایت کوتاه مدت خود قرار دارد. در صورتی که این حمایت شکسته نشود، روند کوتاه مدت آن صعودی خواهد بود. شاخص هم‌وزن نیز در نزدیکی حمایت کوتاه مدت خود قرار دارد. در صورت عدم شکست حمایت فوق، روند کوتاه مدت آن صعودی خواهد بود. امروز نمادهای کوچک و متوسط عرضه بیشتری به نسبت نمادهای شاخص‌ساز داشته‌اند.

معاملات:

ارزش معاملات خرد عدد 4512 میلیارد تومان را به ثبت رسانده است که نسبت به میانگین هفتگی، 11%ونسبتبهمیانگینماهانه 20%کاهشداشتهاست.

در یک هفته گذشته برآیند معاملات در بازار سهام، خروج نقدینگی حقیقی (فروش حقیقی به حقوقی) به ارزش 391 میلیارد تومان را نشان می‌دهد. امروز نیز روند خروج نقدینگی حقیقی برای سومین روز متوالی با ثبت رقم 587 میلیارد تومان همچنان ادامه دارد. این درحالی است که در یک هفته گذشته از شدت خروج نسبت به میانگین ماهانه کاسته شده است.

برآیند معاملات صندوق‌های درآمد ثابت نیز در یک هفته گذشته حاکی از 321 میلیارد تومان خروج نقدینگی حقیقی از این صندوق‌ها است. خروج نقدینگی از این صندوق‌ می‌تواند نکته مثبتی برای بازار سهام باشد. صندوق‌های درآمد ثابت امروز نیز شاهد 9 میلیارد تومان خروج نقدینگی بوده‌اند. این دومین روز متوالی است که نقدینگی حقیقی از این صندوق‌ها خارج می‌گردد.

ارزش صف‌های خرید 202 میلیارد تومان است که کاهش 44 میلیارد تومانی نسبت به میانگین هفتگی را نشان می‌دهد. این در حالی است که ارزش صف‌های فروش با افزایش 33 میلیارد تومانی نسبت به میانگین هفتگی، در محدوده 335 میلیارد تومان قرار دارد.

پیشران‌های بازار بیشترین ارزش معاملات را گروه خودرویی با ثبت رقم 803 میلیارد تومان (1.2 برابر میانگین هفتگی) به خود اختصاص داده است. پس از آن گروه‌های سرمایه گذاری‌ها با ارزش معاملات 368 میلیارد تومان (1.3 برابر میانگین هفتگی) و شیمیایی با ارزش معاملات 302 میلیارد تومان (0.8 برابر میانگین هفتگی) قرار دارند.

گروه کاغذی با ارزش معاملات 31 میلیارد تومان (3.2 برابر میانگین هفتگی) بیشترین ارزش معاملات را نسب به میانگین هفتگی داشته است. پس از آن گروه عرضه برق و گاز با ارزش معاملات 68 میلیارد تومان (1.6 برابر میانگین هفتگی) و گروه سرمایه گذاری‌ها با ارزش معاملات 368 میلیارد تومان (1.3 برابر میانگین هفتگی) قرار دارند.(فیلتررصدخونه)

حجم مشکوک حداقل 4 برابر ماه

سنگین ترین خرید حقیقی ها

به طور مثال در #وارس 7 کد حقیقی هر کدام 292 میلیون خرید کردند

نمادهایی که کندل ماروبوزوی 70% بدنه خوردند

کف حمایت سه ماهه بدون در نظر گرفتن سودنقدی و افزایش سرمایه

بیشترین نوسان بازار

 

نظرات کاربران