گزارش آماری بازار سرمایه مورخ 1402/05/16

دسته بندی اخبار بورس

ارزش معاملات خرد عدد 5.722 میلیارد تومان را به ثبت رسانده است که نسبت به میانگین هفتگی، 7%افزایش داشته است. و نسبت به میانگین ماهانه، کاهش قابل توجهی نداشته است.

معاملات:

در یک هفته گذشته برآیند معاملات در بازار سهام، خروج نقدینگی حقیقی (فروش حقیقی به حقوقی) به ارزش 1272 میلیارد تومان را نشان می‌دهد. امروز نیز روند خروج نقدینگی حقیقی برای دومین روز متوالی با ثبت رقم 230 میلیارد تومان همچنان ادامه دارد. این درحالی است که در یک هفته گذشته از شدت خروج نسبت به میانگین ماهانه کاسته شده است.
برآیند معاملات صندوق‌های درآمد ثابت نیز در یک هفته گذشته حاکی از 195 میلیارد تومان خروج نقدینگی حقیقی از این صندوق‌ها است. خروج نقدینگی از این صندوق‌ می‌تواند نکته مثبتی برای بازار سهام باشد. صندوق‌های درآمد ثابت امروز نیز شاهد 162 میلیارد تومان خروج نقدینگی بوده‌اند.
ارزش صف‌های خرید 234 میلیارد تومان است که کاهش 36 میلیارد تومانی نسبت به میانگین هفتگی را نشان می‌دهد. این در حالی است که ارزش صف‌های فروش با افزایش 47 میلیارد تومانی نسبت به میانگین هفتگی، در محدوده 334 میلیارد تومان قرار دارد.
پیشران‌های بازار بیشترین ارزش معاملات را گروه خودرویی با ثبت رقم 1104 میلیارد تومان (1.8 برابر میانگین هفتگی) به خود اختصاص داده است. پس از آن گروه‌های سرمایه گذاری‌ها با ارزش معاملات 376 میلیارد تومان (1.4 برابر میانگین هفتگی) و انبوه سازی با ارزش معاملات 374 میلیارد تومان (1.3 برابر میانگین هفتگی) قرار دارند.
گروه کاغذی با ارزش معاملات 53 میلیارد تومان (5.8 برابر میانگین هفتگی) بیشترین ارزش معاملات را نسب به میانگین هفتگی داشته است. پس از آن گروه خدمات فنی با ارزش معاملات 37 میلیارد تومان (1.9 برابر میانگین هفتگی) و گروه خودرویی با ارزش معاملات 1104 میلیارد تومان (1.8 برابر میانگین هفتگی) قرار دارند. (فیلتررصدخونه)

 

حجم مشکوک حداقل 4 برابر ماه

سنگین ترین خرید حقیقی ها

به طور مثال در #تکشا 17 کد حقیقی هر کدام 152 میلیون خرید کردند

نمادهایی که فروشنده زیر قیمت سقف نمیفروشد ولی صف خرید نیستند

نمادهایی که کندل ماروبوزوی 70% بدنه خوردند

کف حمایت سه ماهه بدون در نظر گرفتن سودنقدی و افزایش سرمایه

باکس سنگین خرید

نظرات کاربران