گزارش آماری بازار سرمایه مورخ 1402/05/14

دسته بندی اخبار بورس

ارزش معاملات خرد عدد 6.171 میلیارد تومان را به ثبت رسانده است که نسبت به میانگین هفتگی، 16%و نسبت به میانگین ماهانه 6%افزایش داشته است.

معاملات:

در یک هفته گذشته برآیند معاملات در بازار سهام، خروج نقدینگی حقیقی (فروش حقیقی به حقوقی) به ارزش 1450 میلیارد تومان را نشان می‌دهد.  اما امروز 324 میلیارد تومان ورود نقدینگی انجام شده است. این دومین روز متوالی است که نقدینگی حقیقی وارد سهام می‌گردد.
برآیند معاملات صندوق‌های درآمد ثابت نیز در یک هفته گذشته حاکی از 1007 میلیارد تومان ورود نقدینگی حقیقی به این صندوق‌ها است. اما صندوق‌های درآمد ثابت امروز شاهد 920 میلیارد تومان خروج نقدینگی بوده‌اند.
ارزش صف‌های خرید 402 میلیارد تومان است که نسبت به میانگین هفتگی 87 میلیارد تومان افزایش داشته است. از سوی دیگر ارزش صف‌های فروش با کاهش 33 میلیارد تومانی نسبت به میانگین هفتگی، در محدوده 232 میلیارد تومان قرار دارد.
(فیلتررصدخونه)

حجم مشکوک حداقل 4 برابر ماه

سنگین ترین خرید حقیقی ها

به طور مثال در #زنجان 8 کد حقیقی هر کدام 106 میلیون خرید کردند

نمادهایی که فروشنده زیر قیمت سقف نمیفروشد ولی صف خرید نیستند

نمادهایی که کندل ماروبوزوی 70% بدنه خوردند

کف حمایت سه ماهه بدون در نظر گرفتن سودنقدی و افزایش سرمایه

 

 

 

 

نظرات کاربران