گزارش آماری بازار سرمایه مورخ 1402/05/02

دسته بندی اخبار بورس

ارزش معاملات خرد عدد 4.358 میلیارد تومان را به ثبت رسانده است که نسبت به میانگین هفتگی، 13%و نسبت به میانگین ماهانه 33%کاهش داشته است.

معاملات:

در یک هفته گذشته برآیند معاملات در بازار سهام، خروج نقدینگی حقیقی (فروش حقیقی به حقوقی) به ارزش 1.194 میلیارد تومان را نشان می‌دهد.  اما امروز 123 میلیارد تومان ورود نقدینگی انجام شده است.
برآیند معاملات صندوق‌های درآمد ثابت نیز در یک هفته گذشته حاکی از 851 میلیارد تومان ورود نقدینگی حقیقی به این صندوق‌ها است. امروز نیز با ورود 7 میلیارد تومان نقدینگی حقیقی برای چهارمین روز متوالی  به صندوق‌های درآمد ثابت، دریافت سود ثابت همچنان مورد استقبال حقیقی‌ها قرار دارد. در یک هفته گذشته شیب ورود به این صندوق‌ها هم نسبت به میانگین ماهانه، در حال افزایش است.
ارزش صف‌های خرید 587 میلیارد تومان است که نسبت به میانگین هفتگی 159 میلیارد تومان افزایش داشته است. از سوی دیگر ارزش صف‌های فروش با کاهش 187 میلیارد تومانی نسبت به میانگین هفتگی، در محدوده 196 میلیارد تومان قرار دارد. (فیلتررصدخونه)

حجم مشکوک حداقل 4 برابر ماه

سنگین ترین خرید حقیقی ها

نمادهایی که فروشنده زیر قیمت سقف نمیفروشد ولی صف خرید نیستند

نمادهایی که کندل ماروبوزوی 70% بدنه خوردند

 

نمادهایی که صف فروش شدند و حقیقی خرید کرده

به طور مثال در غنوش حقیقی 63 میلیارد خرید کرده

نظرات کاربران