مشاور عرضه، متعهد پذیره نویس و بازار گردانی شرکت پترو امید آسیا

دسته بندی اخبار بورس

مشاوره عرضه، متعهد پذیره نویس و بازار گردانی 8.900 میلیارد ريال اوراق مرابحه شرکت پترو امید آسیا توسط تامین سرمایه امید در تاریخ 1402/05/24 صورت خواهد پذیرفت:

  • موضوع انتشار اوراق مرابحه:

تأمین مالی به منظور تأمین دارایی مورد نیاز پروژه ساخت مخازن نفتی جاسک به ظرفیت 10 میلیون بشکه از نهاد واسط در قالب خرید اقساطی در چارچوب قوانین و مقررات سازمان بورس و اوراق بهادار،

  • مبلغ اوراق مرابحۀ در دست انتشار:

8,900,000 میلیون ریال،

  • نرخ مرابحه‌:

23 درصد،

  • ضامن: 

توثیق سهام شرکت‌ معدنی و صنعتی گل‌گهر (سهامی عام) و سهام شرکت معدنی و صنعتی چادر ملو (سهامی عام)، توسط سهامدار عمده (شرکت گروه مدیریت سرمایه گذاری امید)،

  • مشاوره عرضه و متعهد پذیره نویس و بازارگردان:

شرکت‌ تأمین سرمایه امید (سهامی عام)،

  • نماد معاملاتی:

صپترو 605

  • تاریخ شروع پذیره نویسی:

از روز سه شنبه 24/05/1402 به مدت 3 روزکاری

 

 

 

نظرات کاربران