عرضه موفقیت آمیز اولین شرکت فعال در سنگهای زینتی

دسته بندی اخبار بورس

به گزارش روابط عمومی شرکت تامین سرمایه امید با همت شرکت تامین سرمایه امید صورت پذیرفت:

عرضه موفقیت آمیز اولین شرکت فعال در سنگهای زینتی در فرابورس ایران

📌 قیمت کشف‌شده: 22085 ریال
📌 تعداد صندوق‌های مشارکت کننده: 49 صندوق
📌 شارکت‌کنندگان حقیقی: یک میلیون و 943 هزار و 713 کد حقیقی
📌مشارکت‌کنندگان حقوقی: دوهزار و 473 کد حقوقی

🖋کتوسعه اولین شرکتی پذیرفته شده در فرابورس است که در صنعت سنگ های زینتی و ساختمانی فعالیت میکند. این شرکت به دلیل پتانسیل های بالقوه فراوانی که از آن بهره مند است قابلیت ایجاد مزیت های رقابتی و پایدار فراوانی دارد.

 

نظرات کاربران