افزایش قیمت اوره

دسته بندی اخبار بورس

بازگشت اوره خاورمیانه به 400 دلار به دلیل احتمال فشردگی عرضه به دنبال اعمال محدودیت‌های صادرات توسط چین

بازارهای جهانی نیتروژن همچنان با نگرانی از اینکه چین صادرات آتی اوره را محدود می کند و همچنین ممکن است تعهدات 1میلیون تنی در آخرین مناقصه هند را اجرا نکند، در ابهام است.اما باید درنظر گرفت چین پس از پر شدن انبارهای داخلی،مجدد به صادرکننده اصلی تبدیل خواهد شد.

اوره گرانول خاورمیانه :
360-405دلار

اوره گرانول ایران:
322-345 دلار

با اعتصاب کارکنان پایانه های LNG در استرالیا،احتمال تلاطم در بازار گاز بیشتر خواهد شد که می تواند در کوتاه مدت محرک قیمت ها باشد.

نظرات کاربران