اعتماد؛ حلقه مفقوده بازار

دسته بندی اخبار بورس تحلیل مدنی

پاسخ این سوال که چرا مدتی است بازار نسبت به تمام اتفاقات و تصمیمات بی تفاوت شده؛ در رفتار احساسی و هیجانی سرمایه گذاران خلاصه می شود که البته این نوع رفتار نشات گرفته از چند عامل اصلی است؛ مهمترین عامل، سلب اعتماد از بازار است.

محمد محمدی، مدیر خدمات مشاوره مالی شرکت تأمین سرمایه امید در مصاحبه با هفته نامه بورس:

همانطور که می دانیم فراخوان عمومی برای مشارکت افراد به منظور سرمایه گذاری در بازار، از یکسو منجر به افزایش مشارکت عموم در بازار شد و از سوی دیگر افزایش حجم و ارزش معاملات بازار را به دنبال داشت و با توجه به نبود تعادل بین زیرساخت های بازار با حجم نقدینگی سرازیر شده به سمت آن با پارامترهایی واقعی و بنیادی بازار منجر به بر هم خوردن تعادل و چارچوب منطقی معاملات در آن مقطع شد.

در ادامه نیز به واسطه اتخاذ تصمیم های مقطعی از جمله تغییر چندباره قوانین و مقررات در حوزه بازار و دخالت در نحوه قیمت گذاری کالا و خدمات ناشران بورسی، اعتماد سرمایه گذاران برای سرمایه گذاری در بازار سرمایه سلب شد و شرایط حال بازار سرمایه کشور را رقم زد. به عبارتی در شرایط فعلی حلقه مفقودی تحت عنوان اعتماد برای سرمایه گذاری در بازار سرمایه، مهمترین عواملی است که منجر به بی نظمی های آن شده و سرمایه گذاران بدون توجه به اخبار خوب یا بد و پتانسیل های سودآوری و بنیادی بسیاری از شرکت ها، صرفا گزینه فروش و خروج از بازار را در اولویت تصمیمات خود (به صورت مستمر و نه مقطعی)، قرار داده اند.

لازم به ذکر است عواملی نظیر سلب اعتماد سرمایه گذاران نسبت به معمولا یک “واکنش بیش از حد بازار”، در امور مالی و سرمایه گذاری پاسخ غیر عقلایی و احساسی برای خرید یا فروش سهام است که هدایت گر اصلی آن طمع، ترس و سایر عوامل احساسی و هیجانی سرمایه گذاران است و نه پارامترهای منطقی و بنیادی سرمایه گذاری.

در این شرایط به دلیل غلبه مباحث روانشناختی بر مباحث بنیادی، اوراق بهادار بیش از حد خریداری و یا بیش از حد فروخته می شوند و خیلی از حباب های قیمتی و یا ریزش های محقق شده نیز به ترتیب نمونه هایی از واکنش بیش از حد برای خرید و واکنش بیش از حد برای فروش هستند. با توجه به موارد فوق علت اینکه سرمایه گذاران بازار در مقطع فعلی نسبت به تمام تصمیمات و اتفاقات بی تفاوت شده اند و فارغ از تحلیل و منطق در سمت فروشنده بازار فعالیت می کنند، مطابق نظریه واکنش بیش از حد سلب اعتماد سرمایه گذاران به دلایل مختلف شامل موارد برشمرده در فوق و همچنین نبود شفافیت در خصوص نرخ ارز و ابهامات موجود در خصوص روند مذاکرات برجام و مواردی از این قبیل است.

نظرات کاربران