گزارش آماری بازار سرمایه مورخ 1402/07/30

دسته بندی اخبار بورس

شاخص کل حمایت کوتاه مدت خود را از دست داده است. در صورتی که این شکست تثبیت شود، روند کوتاه مدت آن نزولی خواهد بود. شاخص هم‌وزن نیز در نزدیکی مقاومت کوتاه مدت خود قرار دارد.

گزارش تحلیلی بازار سرمایه

شاخص: شاخص کل مقاومت کوتاه مدت خود را شکسته است. در صورتی که این شسکت تثبیت شود، روند کوتاه مدت آن صعودی خواهد بود. شاخص هم‌وزن نیز مقاومت کوتاه مدت خود را شکسته است و در صورت تثبیت، روند کوتاه آن مدت صعودی خواهد بود. امروز نمادهای کوچک و متوسط تقاضای بیشتری به نسبت نمادهای شاخص‌ساز داشته‌اند.

 

 معاملات

ارزش معاملات خرد عدد 3569 میلیارد تومان را به ثبت رسانده است که نسبت به میانگین هفتگی، کاهش قابل توجهی نداشته است. اما نسبت به میانگین ماهانه، 13% کاهش داشته است.

 

در یک هفته گذشته برآیند معاملات در بازار سهام، خروج نقدینگی حقیقی (فروش حقیقی به حقوقی) به ارزش 1421 میلیارد تومان را نشان می‌دهد. امروز نیز روند خروج نقدینگی حقیقی برای چهارمین روز متوالی با ثبت رقم 88 میلیارد تومان همچنان ادامه دارد. این درحالی است که در یک هفته گذشته از شدت خروج نسبت به میانگین ماهانه کاسته شده است.

 

برآیند معاملات صندوق‌های درآمد ثابت نیز در یک هفته گذشته حاکی از 10 میلیارد تومان ورود نقدینگی حقیقی به این صندوق‌ها است. اما صندوق‌های درآمد ثابت امروز شاهد 33 میلیارد تومان خروج نقدینگی بوده‌اند. این دومین روز متوالی است که نقدینگی حقیقی از این صندوق‌ها خارج می‌گردد.

 

ارزش صف‌های خرید 136 میلیارد تومان است که کاهش 11 میلیارد تومانی نسبت به میانگین هفتگی را نشان می‌دهد.

همچنین ارزش صف‌های فروش هم با کاهش 6 میلیارد تومانی نسبت به میانگین هفتگی همراه بوده و در محدوده 235 میلیارد تومان قرار دارد.

 

 پیشران‌های بازار

بیشترین ارزش معاملات را گروه انبوه سازی با ثبت رقم 448 میلیارد تومان (1.4 برابر میانگین هفتگی) به خود اختصاص داده است. پس از آن گروه‌های فلزات اساسی با ارزش معاملات 279 میلیارد تومان (1.1 برابر میانگین هفتگی) و خودرویی با ارزش معاملات 264 میلیارد تومان (0.8 برابر میانگین هفتگی) قرار دارند.

 

درصد تغییر میزان تغییر مقدار شاخص آمار شاخص
0.36% 7,237 2,032,211 شاخص کل
0.57% 3,908 690,152 شاخص هم وزن
0.5% 28,980,000 قیمت سکه بورسی

 

تعدادکل نمادهای مثبت 375
تعداد کل نمادهای منفی 405
تعداد صف های خرید 63
ارزش صف های خرید 136 میلیارد تومان کاهش 11 میلیارد تومانی نسبت به میانگین هفتگی
تعداد صف های فروش 59
ارزش صف های فروش 235 میلیارد تومان نسبت به میانگین هفتگی 6 میلیارد تومان کاهش
قدرت خرید 1.1
برآیند ورود و خروج پول 88 میلیارد تومان خروج 1421 میلیارد تومان خروج پول در هفته قبل
ارزش معاملات خرد 3/6 همت نسبت به میانگین ماهانه، 13% کاهش
معاملات سنگین بازار ثشاهد،چدن،سامان،ثپردیس،ثبهساز،دارایکم،ونوین،فسازان،ثمسکن،ثتران،ورازی،قثابت

 

میلیارد تومان نام
55 انبوه سازی صنایع با بیشترین ورود
17 محصولات فلزی
3 حمل و نقل
-39 بانک صنایع با بیشترین خروج
-19 غذایی
-17 پالایشی

 

ورود نقدینگی خروج نقدینگی
میلیارد تومان نماد میلیارد تومان نماد
30 ثشاهد -23 وبملت
16 چدن -12.5 خاور
15 سامان -10 وآیند
13 ثپردیس -9.1 شاوان
7 فسازان -6.5 پالایش

 

حجم مشکوک حداقل 3  برابر ماه

شكام فجر
نبروج دامين
وتوصا لابسا
زنگان لسرما
تاپكيش غگز
زشگزا سامان
وثنو وساخت
مارون وتوسم
كگاز چدن
حرهشا حسينا

 

افت 35 تا 40 درصد نسبت به سقف

ورازي غبشهر وبيمه
تپولا دامين خنصير
بزاگرس كسعدي فن افزار
ثشاهد خكاوه غويتا
دحاوي سبزوا وسرمد
وحافظ فرابورس وآذر
سدور خپارس كايتا
گلديرا وبهمن غگلپا
ثنور كروي غنيلي

 

خرید سنگین حقیقی در نماد گشان 8 حقیقی هر کدام 209  میلیون خریدند که کلا 1.672 میلیارد می شود

سمتاز 1 210 210
گشان 8 209 1672
خريخت 18 199 3582
وارس 31 175 5425
خفولا 11 163 1793
سامان 255 158 40290
وهنر 5 137 685
حبندر 8 117 936
وسنا 96 111 10656
ثتوسا 9 96 864

 

کف حمایت 3 ماهه

 

شكام والبر ارفع وسبحان سايرا
ومهان سمتاز پخش كاريز دفرا
شرانل ومعادن وپخش پارس سهگمت
همراه لوتوس سباقر دسبحا دتهران‌
فولاژ رمپنا تنوين ساروج سشمال
دحاوي غكورش كيمياتك انتخاب واميد
سخوز رنيك غبشهر وسين اتكام
مبين شاراك وبانك كحافظ غسالم
فغدير وتوسم كاوه ونيكي دابور
تيپيكو مديريت غپينو كگهر شنفت

 

نظرات کاربران