مقصد دوباره جذب نقدینگی جایی نیست جز بازار سهام

دسته بندی اخبار

با توجه به خصوصیات بازار سهام مبنی بر شفافیت بالا و سرعت انتقال اطلاعات در آن و همچنین اثرپذیری سریع قیمت‌ها در این بازار از اخبار و اطلاعات مرتبط، پیش‌بینی آینده بازار سهام تا قبل از اتفاقات 2ماه اخیر و تجربه ریزش مداوم و بی سابقه در قیمت سهام شرکت‌های فعال در بورس و فرابورس؛ کار سختی نبود.

بازاری منسجم که همواره به اطلاعات و اخبار پیرامون خود واکنش منطقی نشان می‌داد و نهایتاً با یک تاخیر زمانی و منطقی، اثر اطلاعات و اخبار پیرامون آن به صورت همسو و هم‌جهت در قیمت سهام شرکت‌های فعال در آن منعکس می‌گردید، اما به یکباره نابسامانی‌های اقتصادی و رفتار هیجانی فعالان بازار همه معادلات را برهم زد و بازار سهام از اواسط مردادماه نه تنها هیچگونه واکنش منطقی نسبت به محرک‌های اصلی خود از جمله نوسانات بازار ارز و نرخ تورم نداشت، بلکه حرکت و روندی معکوس نیز نظاره‌گر بود.

بنابراین با توجه به مقدمه فوق و با فرض پذیرش رفتارهیجانی سرمایه‌گذاران و درنظر گرفتن نتایج احتمالی برنده بودن حزب دموکرات در انتخابات ریاست جمهوری آمریکا به عنوان عوامل اصلی تجربه ناخوشایند ریزش بازار سهام در ماه‌های اخیر، برای پیش‌بینی و روند آتی بازار می‌توان اظهار نمود که بازار فعلی به چند دلیل مقصد دوباره نقدینگی خواهد بود و در یک دوره میان مدت و بلندمدت با رشد و بازدهی معقول همراه است.

به عبارتی فارغ از درست یا غلط بودن باور برخی از سرمایه‌گذاران مبنی بر اثرپذیری آینده بازار از نتیجه انتخابات آمریکا؛ به دلیل ارزندگی سهام شرکت‌ها در مقطع فعلی هم ازحیث قیمت‌ها در بازارهای جهانی و هم از حیث قیمت بازاری ارز؛ آینده بازار با روندی صعودی همراه است و نتایج انتخابات آمریکا تنها تعیین کننده سرعت و نحوه حرکت آن خواهد بود نه چیز دیگر، به عبارتی در صورت پیروزی ترامپ بواسطه ترس از افزایش بیش از پیش نرخ تورم درنتیجه تداوم  مشکلات درآمدی دولت و کسری بودجه که با افزایش سریع و کوتاه مدت در  نرخ دلار همراه است، اشتیاق افراد و سرمایه‌گذاران برای تبدیل سریع منابع پولی خود به دارایی‌های سرمایه‌ای با سرعت و شدت بالایی همراه خواهد بود و با توجه به اصلاح عمیق محقق شده در سهام اکثر شرکت‌ها و درنتیجه ارازن بودن سهام در این مقطع نسبت به سایر دارایی‌ها بازار سهام به عنوان محلی برای سرمایه‌گذاری، اولین مقصد جذب نقدینگی خواهد بود و در کوتاه‌مدت رشد و بازدهی بالا یی را برای فعالان این بازار به ارمغان می‌آورد؛

اما از طرف دیگر یعنی پیروزی بایدن در انتخابات ریاست جمهوری آمریکا،  با توجه به اینکه بازار سهام بواسطه اصلاح و ریزش عمیق دوماهه حرکتی مخالف محرک‌های اصلی خود یعنی افزایش لجام گسیخته نرخ دلار را شاهد بوده، در مرحله اول می‌توان قیمت‌های کنونی بازار متناسب با نتایج پیش‌بینی شده از احتمال برنده بودن حزب دموکرات در انتخابات آمریکا است و به نوعی اثر پیروزی بایدن در  بازار پیشخور شده و درنتیجه انتظار تجربه تعدیل بیشتر در قیمت‌ سهام شرکت‌ها منطقی نخواهد بود.

ثانیاً  با توجه به زمان‌بر بودن جابجایی قدرت بین برنده جدید و ترامپ که معمولاً 3 ماه به طول می‌انجامد و از طرفی نزدیک شدن زمان انتقال قدرت در ریاست جمهوری آمریکا با انتخابات پیش‌روی ریاست جمهوری در ایران، انتظار برگشت سریع شرایط اقتصادی در کشور به دوران قبل از ریاست جمهوری ترامپ و توافق برجام نیز تاحدودی خوشبینانه و حتی غیرممکن است، بنابراین در این شرایط نیز رشد نقدینگی و کسری بودجه دولت، همچنان یکی از اصلی‌ترین مشکلات اقتصاد کلان کشور است که طی یک دوره میان‌مدت بواسطه تاثیرات متقابلی که برنرخ دلار و تورم برآوردی دارد باعث رشد بازار سهام می‌گردد.

نظرات کاربران