آینده تکنیکالی تامین سرمایه امید

دسته بندی اخبار بورس

به گزارش بورس 24 : تامین سرمایه امید همچنان در مسیر اصلاحی بوده و اندیکاتورها فعلا گارد نزولی به خود دارند.

آینده تکنیکالی تامین سرمایه

محدوده 3530 ریال حمایت بسیار خوبی برای سهم بوده که می تواند در این محدوده به کف سازی پرداخته تا پتانسیل برای برای برگشت حرکت خود فراهم کند.

مقاومت اصلی روند نزولی سهم محدوده 3990 ریال بوده که با شکست آن می تواند از روند نزولی کوتاه مدتی خارج شده و به سمت محدوده 4620 ریال حرکت کند.

نظرات کاربران