مجمع

منتشر شده در ۰۱ اردیبهشت ۱۴۰۳

سهامداران با دست پر به خانه رفتند

منتشر شده در ۰۱ آبان ۱۴۰۲

امید به مجمع عمومی فوق العاده می رود