تحقق تامین مالی ۴۰ همتی در امید

دسته بندی اخبار بورس

تحقق تامین مالی ۴۰ همتی در امید

تامین سرمایه امید

محسن موسوی مدیرعامل و عضو هیات مدیره تامین سرمایه امید می گوید: مجموعه تامین سرمایه امید با 7 صندوق که 2 صندوق با درآمد ثابت است، بازدهی های خوبی را به ثبت رسانده است و چهار بار افزایش نرخ برای این صندوق ها داشتیم.

او افزود: منابعی که از طریق این صندوق ها جذب شده صرف سرمایه گذاری در پروژه ها شده است و موفق شدیم نزدیک به ۴۰ همت پروژه تامین مالی کنیم و با سود بالا عملکرد سال گذشته را به پایان رساندیم.

نظرات کاربران