گزارش آماری بازار سرمایه مورخ 1402/07/18

دسته بندی اخبار بورس

روند کوتاه مدت شاخص کل نزولی است. همچنین روند کوتاه مدت شاخص هم‌وزن نیز نزولی است. امروز نمادهای کوچک و متوسط تقاضای بیشتری به نسبت نمادهای شاخص‌ساز داشته‌اند.

گزارش بازار 1402/07/18-معاملات خرد

معاملات:

ارزش معاملات خرد عدد 3.371 میلیارد تومان را به ثبت رسانده. که نسبت به میانگین هفتگی، 20% و نسبت به میانگین ماهانه 25% کاهش داشته است.

در یک هفته گذشته برآیند معاملات در بازار سهام، خروج نقدینگی حقیقی (فروش حقیقی به حقوقی) به ارزش 2627 میلیارد تومان را نشان می‌دهد. امروز 43 میلیارد تومان ورود نقدینگی انجام شده.

 

صندوق‌‎های سرمایه گذاری:

برآیند معاملات صندوق‌های درآمد ثابت نیز در یک هفته گذشته حاکی از 483 میلیارد تومان ورود نقدینگی حقیقی به این صندوق‌هاست. اما صندوق‌های درآمد ثابت امروز شاهد 69 میلیارد تومان خروج نقدینگی بوده‌اند.

 

صف‌های خرید و فروش:

ارزش صف‌های خرید 204 میلیارد تومان است که نسبت به میانگین هفتگی 96 میلیارد تومان افزایش داشته است.

از سوی دیگر ارزش صف‌های فروش با کاهش 72 میلیارد تومانی نسبت به میانگین هفتگی، در محدوده 337 میلیارد تومان قرار دارد.

 

پیشران‌های بازار

بیشترین ارزش معاملات را گروه خودرویی با ثبت رقم 359 میلیارد تومان (0.8 برابر میانگین هفتگی) به خود اختصاص داده. پس از آن گروه‌های انبوه سازی با ارزش معاملات 266 میلیارد تومان (0.9 برابر میانگین هفتگی) و بانکی با ارزش معاملات 255 میلیارد تومان (0.8 برابر میانگین هفتگی) قرار دارند.

درصد تغییر میزان تغییر مقدار شاخص آمار شاخص
0.42% 8,469 2,014,065 شاخص کل
0.73% 5,001 685,970 شاخص هم وزن
-5.0% 28,810,000 قیمت سکه بورسی

 

تعدادکل نمادهای مثبت 525
تعداد کل نمادهای منفی 268
تعداد صف های خرید 69
ارزش صف های خرید 204 میلیارد تومان نسبت به میانگین هفتگی 96 میلیارد تومان افزایش داشته
تعداد صف های فروش 65
ارزش صف های فروش 337 میلیارد تومان کاهش 72 میلیارد تومانی نسبت به میانگین هفتگی
قدرت خرید 1.2
برآیند ورود و خروج پول 43 میلیارد تومان ورود 2627 میلیارد تومان خروج پول در هفته قبل
ارزش معاملات خرد 3.4 همت نسبت به میانگین هفتگی، 20% و نسبت به میانگین ماهانه 25% کاهش
معاملات سنگین بازار دارایکم،ملت،ذوب،ونوین،سپید،خاور،چکارن،پالایش،فزر

 

ورود نقدینگی خروج نقدینگی
میلیارد نماد میلیارد نماد
39 دسبحان -15 ثفارس
11 ومعلم -14 فملی
8 حفارس -14 وشهر
7 شسینا -12 وسالت
6.5 پسهند -8 خودرو

 

میلیارد تومان نام  
40 دارویی صنایع با بیشترین ورود
16 بیمه
14 حمل و نقل
-45 بانکی صنایع با بیشترین خروج
-25 خودرویی
-14 سرمایه گذاری

 

حجم مشکوک حداقل 4  برابر ماه

بسويچ حسينا
دسبحان ملت
خعمرا حآسا
وثنو بنو
فنفت وبوعلي
ومعلم پسهند

 

 

 

باکس سنگین خرید

(ارزش سمت خرید حداقل 20 برابر ارزش سمت فروش)

وسالت غشاذر
قشير غالبر
اسياتك عاليس
قپيرا تكاردان
ونيرو غمينو
دكپسول سدور
فبستم انرژي
دانا دلقما

 

خرید سنگین حقیقی در نماد حفارس 109حقیقی هر کدام 143 میلیون خریدند که کلا 15.587 میلیارد می شود

پلوله2 1 12877 12877
فنفت2 1 11571 11571
وگردش2 1 9993 9993
شستا2 2 3907 7814
رتكو 7 273 1911
حاريا 6 182 1092
حفارس 109 143 15587
دسبحان 406 111 45066
كمينا 62 107 6634
وحافظ 56 105 5880
شاروم 31 105 3255
وارس 18 103 1854
ثتران 30 103 3090
وآتوس 2 99 198

 

کف حمایت سه ماهه و p/e زیر 10و بدون در نظر گرفتن سودنقدی و افزایش سرمایه

وجامي سخوز اتكام
گوهران وكار هرمز
شرانل مبين شنفت
همراه فخاس كاريز
حآفرين حگهر دسبحا
فولاژ تيپيكو ساروج
دحاوي سايرا شيران
سشمال وگردش ونيكي
واميد ثجنوب ارفع
فاما دتهران‌ واعتبار

 

نظرات کاربران