گزارش آماری بازار سرمایه مورخ 1402/07/10

دسته بندی اخبار بورس

روند کوتاه مدت شاخص کل نزولی است. شاخص هم‌وزن نیز در نزدیکی مقاومت کوتاه مدت خود قرار دارد. در صورتی که این مقاومت شکسته نشود، روند کوتاه مدت آن نزولی خواهد بود. امروز نمادهای کوچک و متوسط تقاضای بیشتری به نسبت نمادهای شاخص‌ساز داشته‌اند.

گزارش بازار 1402/07/10-معاملات خرد

معاملات:

ارزش معاملات خرد عدد 4.328 میلیارد تومان را به ثبت رسانده است. که نسبت به میانگین هفتگی، 5% و نسبت به میانگین ماهانه 7% کاهش داشته است.
در یک هفته گذشته برآیند معاملات در بازار سهام، خروج نقدینگی حقیقی (فروش حقیقی به حقوقی) به ارزش 1670 میلیارد تومان را نشان می‌دهد. امروز نیز روند خروج نقدینگی حقیقی برای دهمین روز متوالی با ثبت رقم 7 میلیارد تومان همچنان ادامه دارد. این درحالی است که در یک هفته گذشته از شدت خروج نسبت به میانگین ماهانه کاسته شده است.

صندوق‌‎های سرمایه گذاری:

برآیند معاملات صندوق‌های درآمد ثابت نیز در یک هفته گذشته حاکی از 693 میلیارد تومان ورود نقدینگی حقیقی به این صندوق‌ها است. امروز نیز با ورود 15 میلیارد تومان نقدینگی حقیقی برای دومین روز متوالی به صندوق‌های درآمد ثابت، دریافت سود ثابت همچنان مورد استقبال حقیقی‌ها قرار دارد.
ارزش صف‌های خرید 138 میلیارد تومان است که کاهش 8 میلیارد تومانی نسبت به میانگین هفتگی را نشان می‌دهد. این در حالی است که ارزش صف‌های فروش با افزایش 8 میلیارد تومانی نسبت به میانگین هفتگی، در محدوده 310 میلیارد تومان قرار دارد.

 

صف‌های خرید و فروش:

 پیشران‌های بازار بیشترین ارزش معاملات را گروه خودرویی با ثبت رقم 438 میلیارد تومان (0.9 برابر میانگین هفتگی) به خود اختصاص داده است. پس از آن گروه‌های فلزات اساسی با ارزش معاملات 407 میلیارد تومان (1.4 برابر میانگین هفتگی) و انبوه سازی با ارزش معاملات 342 میلیارد تومان (1.2 برابر میانگین هفتگی) قرار دارند.

 

درصد تغییر میزان تغییر مقدار شاخص آمار شاخص
0.02% 359 2,067,524 شاخص کل
0.32% 2,306 712,748 شاخص هم وزن
0.4% 26,800,000 قیمت سکه بورسی

 

تعدادکل نمادهای مثبت 154
تعداد کل نمادهای منفی 621
تعداد صف های خرید 47
ارزش صف های خرید 150 میلیارد تومان کاهش 9 میلیارد تومانی نسبت به میانگین هفته
تعداد صف های فروش 82
ارزش صف های فروش 445 میلیارد تومان افزایش 130 میلیارد تومانی نسبت به میانگین هفته
قدرت خرید 1
برآیند ورود و خروج پول 440 میلیارد تومان خروج  1360 میلیارد تومان خروج پول در هفته قبل
ارزش معاملات خرد 4.7 همت نسبت به میانگین هفتگی و ماهانه، تغییر قابل توجهی نداشته است
معاملات سنگین بازار ثشاهد،بکابل،دی،حفارس،دارایکم،فرابورس،سدبیر،وبملت،ناما،خپارس،باران

 

میلیارد تومان نام
30 دستگاه های برقی صنایع با بیشترین ورود
20 بانکی
8 کمکی به نهادها
-20 فلزات اساسی صنایع با بیشترین خروج
-15 غذایی
-15 شیمیایی

 

ورود نقدینگی خروج نقدینگی
میلیارد نماد میلیارد نماد
33 وبملت -16 ثفارس
29 بکابل -13 وپاسار
23 ثشاهد -11 غمایه
19 وپاسارح -9 وتجارت
17 تکنوح -7 فملی

 

حجم مشکوک 4 برابر میانگین ماه

گزارش بازار 1402/07/10-معاملات خرد

باکس سنگین خرید

گزارش بازار 1402/07/10-معاملات خرد

کف حمایت 3 ماهه

گزارش بازار 1402/07/10-معاملات خرد

خرید های سنگین حقیقی

گزارش بازار 1402/07/10-معاملات خرد

بیشترین نوسان

گزارش بازار 1402/07/10-معاملات خرد

نظرات کاربران