گزارش آماری بازار سرمایه مورخ 1402/08/17

دسته بندی اخبار بورس بورس
گزارش روزانه بازار 17 آبان 1402

شاخص‌ها

روند کوتاه مدت شاخص کل صعودی است. همچنین روند کوتاه مدت شاخص هم‌وزن نیز صعودی است. امروز نمادهای کوچک و متوسط تقاضای بیشتری به نسبت نمادهای شاخص‌ساز داشته‌اند.

 معاملات

ارزش معاملات خرد عدد 4060 میلیارد تومان را به ثبت رسانده است که نسبت به میانگین هفتگی، 11% کاهش داشته است. اما نسبت به میانگین ماهانه، کاهش قابل توجهی نداشته است.

در یک هفته گذشته برآیند معاملات در بازار سهام، خروج نقدینگی حقیقی (فروش حقیقی به حقوقی) به ارزش 232 میلیارد تومان را نشان می‌دهد. امروز نیز روند خروج نقدینگی حقیقی با ثبت رقم 212 میلیارد تومان همچنان ادامه دارد. این درحالی است که در یک هفته گذشته از شدت خروج نسبت به میانگین ماهانه کاسته شده است.

برآیند معاملات صندوق‌های درآمد ثابت نیز در یک هفته گذشته حاکی از 494 میلیارد تومان خروج نقدینگی حقیقی از این صندوق‌ها است. خروج نقدینگی از این صندوق‌ می‌تواند نکته مثبتی برای بازار سهام باشد. اما امروز 29 میلیارد تومان نقدینگی حقیقی به صندوق‌های درآمد ثابت وارد شده است این درحالی است که در یک هفته گذشته شیب ورود به این صندوق‌ها، نسبت به میانگین ماهانه در حال کاهش است.

ارزش صف‌های خرید 329 میلیارد تومان است که نسبت به میانگین هفتگی 70 میلیارد تومان افزایش داشته است.

این در حالی است که ارزش صف‌های فروش هم با افزایش 6 میلیارد تومانی نسبت به میانگین هفتگی، در محدوده 400 میلیارد تومان قرار دارد.

پیشران‌های بازار

بیشترین ارزش معاملات را گروه خودرویی با ثبت رقم 415 میلیارد تومان (1.1 برابر میانگین هفتگی) به خود اختصاص داده است. پس از آن گروه‌های فلزات اساسی با ارزش معاملات 320 میلیارد تومان (1.1 برابر میانگین هفتگی) و سرمایه گذاری‌ها با ارزش معاملات 271 میلیارد تومان (1.3 برابر میانگین هفتگی) قرار دارند.

درصد تغییر

میزان تغییر مقدار شاخص آمار شاخص

0.16%

3,345 2,056,041

شاخص کل

0.37%

2,579 698,768

شاخص هم وزن

0.6% 29,160,000

قیمت سکه بورسی

 

تعدادکل نمادهای مثبت 330
تعداد کل نمادهای منفی 390
تعداد صف های خرید 65
ارزش صف های خرید 329 میلیارد تومان نسبت به میانگین هفتگی 70 میلیارد تومان افزایش
تعداد صف های فروش 33
ارزش صف های فروش 400 میلیارد تومان افزایش 8 میلیارد تومانی نسبت به میانگین هفتگی
قدرت خرید 1.3
برآیند ورود و خروج پول 212 میلیارد تومان ورود خروج 232 میلیارد تومان در یک هفته قبل
ارزش معاملات خرد 4 همت نسبت به میانگین هفتگی، 11% کاهش
معاملات سنگین بازار ثالوند،اخابر،دارایکم،خپارس،وبصادر،شاملا،وساپا،وشهر،سبهان،واتی،ومعادن،سپاها

 

میلیارد تومان

نام

 
21 سرمایه گذاری صنایع با بیشترین ورود
17 سیمانی
10 کانه فلزی
-32 خودرویی صنایع با بیشترین خروج
-30 شیمیایی
-29 پالایشی

 

فروش حقیقی در صف خرید

خرید حقیقی در صف فروش

میلیارد تومان نماد میلیارد تومان نماد
21.6 وسدید 14.3 ولملت
17.8 واتی 6.4 تپولا
10.5 خپارس 4.1 قنقش
7.9 ثالوند 2.9 وشمال
7.5 سخاش 1.7 ثتوسا

حجم مشکوک حداقل 4 برابر ماه

دقاضي

شستان ثتوسا

قرن

وشمال تبرك

واتي

ويسا

لخانه

تايرا

بايكا

هرمز

تپولا

تفارس

لكما

سخواف

ثالوند

كترام

سمايه

تپمپي

قنقش

اتكاي سخاش

غشان

ختراك بمپنا

خرید سنگین حقیقی: در نماد ویسا 34 کد حقیقی هر کدام 130 میلیون خرید کردند

بازرگام2

2 7936 15872

ويسا

34 130

4420

قرن

45 98

4410

كساپا

20 114

2280

ولبهمن2

1 2098

2098

بكاب

19 98

1862

خكاوه

12 143

1716

فروس

11 102

1122

فسديد

7 96

672

دهدشت 1 184

184

فروش سنگین حقیقی: در قنقش کد 59، نفری  132 میلیون مجموعا  7.78 میلیارد تومان فروختند

وسنا

3 248

744

بپاس

46 219

10074

بالبر

34 133

4522

قنقش

59 132

7788

خبازرس

9 115

1035

واتي

323 99

31977

فسديد

7 96

672

سخاش

261 96

25056

تيپيكو

28 94

2632

تپولا

84 93

7812

ويسا

24 90

2160

کف حمایت 3 ماهه

شرانل وپخش كگهر
شكبير تنوين ارفع
داسوه سمتاز رفاه
دتهران‌ لوتوس دارو
شفا دشيري دبالك
اتكام مبين فايرا
ساراب حگهر جم
شنفت فغدير  

 

نظرات کاربران