گزارش آماری بازار سرمایه مورخ 1402/07/24

دسته بندی اخبار بورس

شاخص کل در نزدیکی مقاومت کوتاه مدت خود قرار دارد. در صورتی که این مقاومت شکسته نشود، روند کوتاه مدت آن نزولی خواهد بود. شاخص هم‌وزن نیز در نزدیکی مقاومت کوتاه مدت خود قرار دارد.

شاخص‌ها: شاخص کل در نزدیکی مقاومت کوتاه مدت خود قرار دارد. در صورتی که این مقاومت شکسته نشود، روند کوتاه مدت آن نزولی خواهد بود. شاخص هم‌وزن نیز در نزدیکی مقاومت کوتاه مدت خود قرار دارد. در صورتی که این مقاومت شکسته نشود، روند کوتاه مدت آن نزولی خواهد بود. امروز نمادهای کوچک و متوسط تقاضای بیشتری به نسبت نمادهای شاخص‌ساز داشته‌اند.

 

معاملات

ارزش معاملات خرد عدد 3851 میلیارد تومان را به ثبت رسانده است که نسبت به میانگین هفتگی، افزایش قابل توجهی نداشته است. اما نسبت به میانگین ماهانه، 8% کاهش داشته است.

 

در یک هفته گذشته برآیند معاملات در بازار سهام، خروج نقدینگی حقیقی (فروش حقیقی به حقوقی) به ارزش 1491 میلیارد تومان را نشان می‌دهد.  اما امروز 138 میلیارد تومان ورود نقدینگی انجام شده است.

 

برآیند معاملات صندوق‌های درآمد ثابت نیز در یک هفته گذشته حاکی از 963 میلیارد تومان ورود نقدینگی حقیقی به این صندوق‌ها است. اما صندوق‌های درآمد ثابت امروز شاهد 241 میلیارد تومان خروج نقدینگی بوده‌اند.

 

ارزش صف‌های خرید 214 میلیارد تومان است که نسبت به میانگین هفتگی 88 میلیارد تومان افزایش داشته است.

از سوی دیگر ارزش صف‌های فروش با کاهش 48 میلیارد تومانی نسبت به میانگین هفتگی، در محدوده 271 میلیارد تومان قرار دارد.

 

پیشران‌های بازار

بیشترین ارزش معاملات را گروه خودرویی با ثبت رقم 393 میلیارد تومان (0.9 برابر میانگین هفتگی) به خود اختصاص داده است. پس از آن گروه‌های فلزات اساسی با ارزش معاملات 264 میلیارد تومان (0.8 برابر میانگین هفتگی) و انبوه سازی با ارزش معاملات 253 میلیارد تومان (1 برابر میانگین هفتگی) قرار دارند.

 

درصد تغییر میزان تغییر مقدار شاخص آمار شاخص
0.81% 16,250 2,018,192 شاخص کل
1.19% 8,097 686,799 شاخص هم وزن
-2.4% 28,100,000 قیمت سکه بورسی

 

تعدادکل نمادهای مثبت 591
تعداد کل نمادهای منفی 210
تعداد صف های خرید 91
ارزش صف های خرید 214 میلیارد تومان نسبت به میانگین هفتگی 88 میلیارد تومان
تعداد صف های فروش 59
ارزش صف های فروش 271 میلیارد تومان کاهش 48 میلیارد تومانی نسبت به میانگین هفتگی
قدرت خرید 1.3
برآیند ورود و خروج پول 140 میلیارد تومان خروج 1491 میلیارد تومان خروج پول در هفته قبل
ارزش معاملات خرد 3.2 همت نسبت به میانگین ماهانه، 8% کاهش
معاملات سنگین بازار پالایش،ذوب،قثابت،خگستر،ثپردیس،حآفرین،وسنا،خساپا،فسبزوار،ونوین،فرابورس،انرژی

 

میلیارد تومان نام
61 حمل و نقل صنایع با بیشترین ورود
24 انبوه سازی
22 خودرو
-23 بانکی صنایع با بیشترین خروج
-14 فنی و مهندسی
-11 دارویی

 

ورود نقدینگی خروج نقدینگی
میلیارد نماد میلیارد نماد
48 حآفرین -22 وآیند
25 قثابت -14 خفولا
12 وسنا -11 بپاس
12 ثپردیس -10 فملی
11 خگستر -8 وبملت

 

حجم مشکوک حداقل 3  برابر ماه

بسويچ چنوپا شملي ومعلم
حآفرين سلار ارفع خفولا
نبروج تنوين وهور وسنا
فخاس وبوعلي شكف دروز
وثنو دتماد مديريت بالبر
حريل قثابت ثالوند بهير
فكمند ثتران ومشان فجوش

 

 

باکس سنگین خرید (ارزش سمت خرید حداقل 20 برابر ارزش سمت فروش)

واتي وپويا
دشيري سباقر
بهپاك كاسپين
ثجنوب زكوثر
فسوژ غمينو
واميد غشان
زفجر سپيد
خوساز وغدير

 

خرید سنگین حقیقی در نماد وسنا 119 حقیقی هر کدام 159 میلیون خریدند که کلا 18.921 میلیارد می شود

دكپسول2 1 5300 5300
شملي2 1 2234 2234
بكابل2 1 2067 2067
حرهشا 5 183 915
فاهواز 12 176 2112
وسنا 119 159 18921
ثشرق 17 158 2686
شصفها 14 151 2114
گشان 15 131 1965
وارس 127 130 16510
ثپرديس 301 129 38829
ثفارس 238 122 29036
پلاست 5 120 600
رتكو 15 110 1650
سدشت 25 108 2700
كيسون 56 96 5376

 

خرید حقیقی در صف فروش :در خکاوه  حقیقی 32 میلیارد تومان خرید کردند

 

خكاوه 32
سلار 32
باران 20
وارس 16
ومشان 13
خفولا 11
بسويچ 9
فكمند 9
ثعتما 6
وفردا 6
خبنيان 4

 

نظرات کاربران