گزارش آماری بازار سرمایه مورخ 1402/07/03

دسته بندی اخبار بورس

شاخص کل در نزدیکی مقاومت کوتاه مدت خود قرار دارد. در صورتی که این مقاومت شکسته نشود، روند کوتاه مدت آن نزولی خواهد بود. شاخص هم‌وزن نیز حمایت کوتاه مدت خود را از دست داده است و در صورت تثبیت، روند کوتاه آن مدت نزولی خواهد بود. امروز نمادهای شاخص‌ساز عرضه بیشتری به نسبت نمادهای کوچک و متوسط داشته‌اند.

گزارش آماری بازار سرمایه مورخ 1402/07/03 ارزش معاملات خرد

معاملات:

ارزش معاملات خرد عدد 3.450 میلیارد تومان را به ثبت رسانده است که نسبت به میانگین هفتگی، 6% و نسبت به میانگین ماهانه 25% کاهش داشته است.
 در یک هفته گذشته برآیند معاملات در بازار سهام، خروج نقدینگی حقیقی (فروش حقیقی به حقوقی) به ارزش 1.108 میلیارد تومان را نشان می‌دهد. امروز نیز روند خروج نقدینگی حقیقی برای پنجمین روز متوالی با ثبت رقم 548 میلیارد تومان همچنان ادامه دارد. در یک هفته گذشته بر شدت خروج هم نسبت به میانگین ماهانه افزوده شده است.

صندوق‌‎های سرمایه گذاری:

برآیند معاملات صندوق‌های درآمد ثابت نیز در یک هفته گذشته حاکی از 239 میلیارد تومان خروج نقدینگی حقیقی از این صندوق‌ها است. خروج نقدینگی از این صندوق‌ می‌تواند نکته مثبتی برای بازار سهام باشد. امروز نیز روند خروج نقدینگی حقیقی از صندوق‌های درآمد ثابت با ثبت رقم 192 میلیارد تومان همچنان ادامه دارد. این درحالی است که در یک هفته گذشته شیب خروج از این صندوق‌ها نسبت به میانگین ماهانه در حال کاهش است.

صف‌های خرید و فروش:

ارزش صف‌های خرید 188 میلیارد تومان است که کاهش 11 میلیارد تومانی نسبت به میانگین هفتگی را نشان می‌دهد. این در حالی است که ارزش صف‌های فروش با افزایش 156 میلیارد تومانی نسبت به میانگین هفتگی، در محدوده 435 میلیارد تومان قرار دارد.
 پیشران‌های بازار بیشترین ارزش معاملات را گروه خودرویی با ثبت رقم 420 میلیارد تومان (1.1 برابر میانگین هفتگی) به خود اختصاص داده است. پس از آن گروه‌های بانکی با ارزش معاملات 260 میلیارد تومان (1.1 برابر میانگین هفتگی) و شیمیایی با ارزش معاملات 243 میلیارد تومان (0.8 برابر میانگین هفتگی) قرار دارند.

درصد تغییر میزان تغییر مقدار شاخص آمار شاخص
-0.82% -17,332 2,101,015 شاخص کل
-0.72% -5,192 716,595 شاخص هم وزن
-0.50% 27,100,000 قیمت سکه بورسی

 

میلیارد تومان نام
9 محصولات فلزی صنایع با بیشترین ورود
4 زغال سنگ
2 کانی غیر فلزی
-115 بانکی صنایع با بیشترین خروج
-99 فلزات اساسی
-74 پالایشی

 

ورود نقدینگی خروج نقدینگی
میلیارد نماد میلیارد نماد
8 ناما -42 وتجارت
7 خموتور -40 فولاد
6 وسپهرح -35 وبملت
6 فبیرا -32 خودرو
5 غپاک -31 حفارس

 

تعدادکل نمادهای مثبت 180
تعداد کل نمادهای منفی 610
تعداد صف های خرید 60
ارزش صف های خرید 190 میلیارد تومان افزایش 11 میلیارد تومانی نسبت به میانگین هفته
تعداد صف های فروش 67
ارزش صف های فروش 440 میلیارد تومان افزایش 160 میلیارد تومانی نسبت به میانگین هفته
قدرت خرید 0.9
برآیند ورود و خروج پول 130 میلیارد تومان خروج 1180 میلیارد تومان خروج پول در هفته قبل
ارزش معاملات خرد 3.5 همت کاهش 6% نسبت به هفته و کاهش  25% نسبت به هفته به ماه
معاملات سنگین بازار وسدید،سیمرغ،ناما،سقاین،شپترو،ثشاهد،خصدرا،کتوکا

 

كفرآور آ س پ ناما وبرق
سجام فبيرا فپنتا سقاين
كطبس غشوكو گپارس دشيري
سفارس ختراك وسين خرينگ
سيمرغ غپاك درازي رافزا
خموتور قشرين غدانه فلامي
سهرمز حشكوه آرمان ودانا
پيزد غيوان آباد حفارس
نمرينو فن آوا شمواد تپولا

 

باکس سنگین خرید

(ارزش سمت خرید حداقل 20 برابر ارزش سمت فروش)

سآبيك شسپا
تكاردان اردستان
شبريز وملت
ثرود لطيف
كيمياتك غنوش
لابسا وبصادر
غشهداب شپنا
فملي ختراك
تماوند خكرمان
وتجارت شتوكا
كگل وسپهر

 

خرید سنگین حقیقی در نماد گپارس 14 حقیقی هر کدام 228 میلیون خریدند که کلا 3.192 میلیارد می شود

خكاوه2 1 21541 21541
شبريز2 1 12880 12880
وخاور2 1 3950 3950
شفارا 4 340 1360
گپارس 14 228 3192
نيرو 2 161 322
فبيرا 69 161 11109
شلعاب 30 150 4500
وارس 30 144 4320
فبستم 2 129 258
سلار 36 108 3888
جهرم 7 107 749

 

 

 

کف حمایت سه ماهه و p/e زیر 10و بدون در نظر گرفتن سودنقدی و افزایش سرمایه

غبشهر دالبر دابور وتوشه
تنوين غكورش شنفت شهر
دحاوي كچاد سامان حخزر
وكار صبا وپخش شيران
وثنو لوتوس دسبحان ونيكي
حگهر كيمياتك تاصيكو رفاه
تيپيكو وجامي فافق پرديس
دفرا شكبير سايرا سخاش
دتهران‌ فولاژ خديزل شگل
فاما فنوال پلاست والبر
حپارسا فارس فروژ سمتاز
كاريز واميد سهرمز دامين
غدانه اتكام شرانل وصندوق

 

خرید حقیقی در صف فروش

(ذوب 34 میلیارد تومان)

ذوب 34
كدما 12
خپارس 11
شپلي 8
ولراز 4
وگردش 3
گپارس 3
غشهد 3

 

 

 

نظرات کاربران