گزارش آماری بازار سرمایه مورخ 1402/06/27

دسته بندی اخبار تحلیل مدنی

شاخص کل در نزدیکی حمایت کوتاه مدت خود قرار دارد. در صورتی که این حمایت شکسته نشود، روند کوتاه مدت آن صعودی خواهد بود. شاخص هم‌وزن نیز در نزدیکی حمایت کوتاه مدت خود قرار دارد. در صورت عدم شکست حمایت فوق، روند کوتاه مدت آن صعودی خواهد بود. امروز نمادهای کوچک و متوسط تقاضای بیشتری به نسبت نمادهای شاخص‌ساز داشته‌اند.

معاملات:

ارزش معاملات خرد امروز 4 هزار و 527 میلیارد تومان بود که نسبت به میانگین هفتگی کاهش قابل توجهی نداشته است. اما نسبت به میانگین ماهانه، 11% کاهش داشته است.

در یک هفته گذشته برآیند معاملات در بازار سهام، خروج نقدینگی حقیقی (فروش حقیقی به حقوقی) به ارزش 857 میلیارد تومان را نشان می‌دهد. امروز نیز روند خروج نقدینگی حقیقی با ثبت رقم 431 میلیارد تومان همچنان ادامه دارد. ولی در یک هفته گذشته از شدت خروج نسبت به میانگین ماهانه کاسته شده.

معاملات صندوق های درآمد ثابت:

برآیند معاملات صندوق‌های درآمد ثابت نیز در یک هفته گذشته حاکی از 230 میلیارد تومان ورود نقدینگی حقیقی به این صندوق‌ها است. امروز برای دومین روز متوالی 191 میلیارد تومان نقدینگی حقیقی از صندوق‌های درآمد ثابت خارج شده است.

در یک هفته گذشته شیب خروج از این صندوق‌ها هم نسبت به میانگین ماهانه در حال افزایش است.
ارزش صف‌های خرید 158 میلیارد تومان است که نسبت به میانگین هفتگی 13 میلیارد تومان افزایش داشته است. از سوی دیگر ارزش صف‌های فروش با کاهش 70 میلیارد تومانی نسبت به میانگین هفتگی، در محدوده 133 میلیارد تومان قرار دارد.
پیشران‌های بازار بیشترین ارزش معاملات را گروه فلزات اساسی با ثبت رقم 393 میلیارد تومان (1.4 برابر میانگین هفتگی) به خود اختصاص داده است. پس از آن گروه‌های خودرویی با ارزش معاملات 367 میلیارد تومان (0.8 برابر میانگین هفتگی) و شیمیایی با ارزش معاملات 334 میلیارد تومان (0.9 برابر میانگین هفتگی) قرار دارند.

درصد تغییر میزان تغییر مقدار شاخص آمار شاخص
-0.11% -2,295 2,133,484 شاخص کل
0.11% 804 723,983 شاخص هم وزن
-0.80% 27,700,000 قیمت سکه بورسی

 

آمار روز بورس فرابورس
تعدادکل نمادهای مثبت 243
تعداد کل نمادهای منفی 539
تعداد صف های خرید 75
ارزش صف های خرید 160 میلیارد تومان افزایش 13 میلیارد تومانی نسبت به میانگین هفته
تعداد صف های فروش 67
ارزش صف های فروش 130 میلیارد تومان کاهش 70 میلیارد تومانی نسبت به میانگین هفته
قدرت خرید 1.2
برآیند ورود و خروج پول 430 میلیارد تومان ورود 860 میلیارد تومان خروج پول در هفته قبل
ارزش معاملات خرد 4.5 همت 11% کاهش نسبت به میانگین ماه
معاملات سنگین بازار دارایکم،خودرو،فاذر،پالایش،بخاور،خکاوه،قچار،فاراک،حسیر،تاپیکو،خودکفا

 

میلیارد تومان نام
58 حمل و نقل صنایع با بیشترین ورود
28 قندوشکر
17 محصولات فلزی
-73 بانکی صنایع با بیشترین خروج
-64 فلزات اساسی
-56 خودرویی

 

ورود نقدینگی خروج نقدینگی
میلیارد نماد میلیارد نماد
54 حسیر -26 وتجارت
8 فاذر -24 شپنا
7 قچار -23 ثبهساز
6 قثابت -22 فملی
6 انرژی -21 وبملت

 

حجم مشکوک ماهانه

 

کف حمایت 3 ماهه

نظرات کاربران