گزارش آماری بازار سرمایه مورخ 1402/06/26

دسته بندی اخبار

ارزش معاملات خرد عدد 4.896 میلیارد تومان را به ثبت رسانده است که نسبت به میانگین هفتگی، 7% افزایش داشته است. و نسبت به میانگین ماهانه، کاهش قابل توجهی نداشته است.

درصد تغییر میزان تغییر مقدار شاخص آمار شاخص
0.43% 9,051 2,135,792 شاخص کل
0.72% 5,154 723,176 شاخص هم وزن
-0.30% 27,900,000 قیمت سکه بورسی

 

آمار روز بورس فرابورس
تعدادکل نمادهای مثبت 429
تعداد کل نمادهای منفی 220
تعداد صف های خرید 75
ارزش صف های خرید 177 میلیارد تومان افزایش 25 میلیارد تومانی نسبت به میانگین هفته
تعداد صف های فروش 38
ارزش صف های فروش 170 میلیارد تومان کاهش 67 میلیارد تومانی نسبت به میانگین هفته
قدرت خرید 1.5
برآیند ورود و خروج پول 110 میلیارد تومان ورود 1970 میلیارد تومان خروج پول در هفته قبل
ارزش معاملات خرد 4.9 همت 15% افزایش نسبت به میانگین هفته
معاملات سنگین بازار پالایش،فرابورس،شپنا،ثبهساز،ذوب،کالا،کرمان،سصفها،شستا،بورس،خگستر،اخابر

 

میلیارد تومان نام
61 کمکی به نهادها صنایع با بیشترین ورود
38 فلزات اساسی
25 پالایشی
-61 خودرویی صنایع با بیشترین خروج
-33 بانکی
-8 عرضه برق و گاز

 

ورود نقدینگی خروج نقدینگی
میلیارد نماد میلیارد نماد
28 شپنا -14 وکغدیر
25 ثمسکن -14 خساپا
21 فرابورس -13 خودرو
20 کالا -11 ثفارس
17 انرژی -11 فملی

حجم مشکوک حداقل 4  برابر ماه

نام درصد پایانی درصد اخرین
نمرينو 4.97 4.99
تايرا 5.78 6.02
بورس 5.91 6.93
چفيبر 4.84 4.58
بموتو 6.85 6.97
ونيكي 0.7 2.95
كماسه 6.56 6.89
وملي -2.33 0.57
شيران -4.43 -3.08
غچين 0.73 -0.18
ذوب 4.49 4.98
شوينده 1.93 0.82

باکس سنگین خرید

(ارزش سمت خرید حداقل 20 برابر ارزش سمت فروش)

نام درصد پایانی درصد اخرین
وتجارت 0.08 -0.12
اسياتك 0.58 0.29
سهگمت -0.58 -1.45
ثاخت 0.24 1.3
تاپيكو 0.51 1.31
سآبيك -0.08 0.04
چافست 0.93 1.98
شلعاب -4.29 -4.88
سپيد -0.43 -0.57

فروش سنگین حقیقی در نماد وملی 393 حقیقی هر کدام 89 میلیون فروختند

نام درصد پایانی درصد اخرین cfield0 cfield1 cfield2
غدشت2 -1.42 -1.42 1 2003 2003
وملي -2.33 0.57 393 89 34977
كماسه 6.56 6.89 889 85 75565
وبهمن -5.78 -6.37 323 77 24871
فروس -1.77 -1.77 60 71 4260
حكشتي -0.76 -0.76 493 70 34510
واتي 0.35 0.99 92 68 6256
شبهرن -0.78 -0.41 180 60 10800
تكنو -4.68 -4.57 326 50 16300

کف حمایت سه ماهه و p/e زیر 10و بدون در نظر گرفتن سودنقدی و افزایش سرمایه

وكار تاصيكو درازك
تيپيكو فارس ومهان
دفرا واميد وتوشه
اتكام غبشهر وصندوق
لوتوس وپخش سخاش
فولاژ كچاد تملت
دابور ونيكي سخوز
شنفت پرديس فاما

خرید حقیقی در صف فروش در وهنر 14  میلیارد حقیقی خرید کرده است

نام cfield0
وهنر 14
كترام 12
حاريا 7
زنجان 6
معيار 3
وسرمد 1
سايرا 1
كباده 1
فبيرا 1

نظرات کاربران