چند نکته مهم از امیدنامه «شگستر»

دسته بندی اخبار بورس

تامین سرمایه امید به عنوان مشاور عرضه و پذیرش "شگستر" طرح کسب و کار شرکت را برای حضور در بورس تهران تهیه و تولید کرده است. اگر به مشارکت در خرید این پذیره‌نویسی در روز شنبه هشتم مهر ماه فکر می‌کنید، مرور بخش‌هایی از این امید نامه به شما توصیه می‌شود.

شرکت گسترش سوخت سبز زاگرس (شگستر)

تامین سرمایه امید به عنوان مشاور عرضه و پذیرش “شگستر” طرح کسب و کار شرکت را برای حضور در بورس تهران تهیه و تولید کرده است. اگر به مشارکت در خرید این پذیره‌نویسی در روز شنبه هشتم مهر ماه فکر می‌کنید، مرور بخش‌هایی از این امید نامه به شما توصیه می‌شود.

شرکت گسترش سوخت سبز زاگرس (شگستر) در تاریخ 1392/06/13 در اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیر تجاری کرمانشاه به ثبت رسیده است. سرمایه این شرکت در زمان تاسیس 100 میلیارد ريال بوده و طی چند مرحله به 5.000 میلیارد ريال افزایش یافته است.

براساس پیش‌بینی انجام شده، این شرکت تا پایان سال 1402 به سود خالص معادل 463 میلیارد تومان دست خواهد یافت. هم‌چنین در سال‌های بعد سود شرکت رشد خوبی خواهد داشت. به طوری‌که پیش‌بینی شده در سال 1412 بیش از 15 هزار میلیارد تومان سود خالص محقق سازد.

.مجموعه درآمد عملیاتی از 2 طرح اتانول و کنجاله تخمیری در سال جاری به ترتیب 929 و 1.383 میلیارد تومان پیش‌بینی شده. و در سال‌های آینده نیز درآمد مذکور جهش چشمگیری را تجربه می کند

مطابق ارزیابی مالی و اقتصادی انجام شده برای این طرح خالص ارش فعلی 20.337 میلیارد ريال برآورد گردیده. این بدان معناست که انجام این طرح مقرون به صرفه و اقتصادی است. هم‌‌‌چنین دوره بازگشت سرمایه تنزیل شده که نشان‌دهنده مدت زمان لازم برای بازیافت سرمایه‌گذاری است، 7 سال و 5 ماه برآورد شده است.

 

گسترش سوخت سبز زاگرس (شگستر) گسترش سوخت سبز زاگرس (شگستر) گسترش سوخت سبز زاگرس (شگستر) گسترش سوخت سبز زاگرس (شگستر)

 

گسترش سوخت سبز زاگرس (شگستر)

 

منبع: پایگاه اطلاع رسانی و تحلیلی بورس 24

برچسب ها :

نظرات کاربران