تامین سرمایه امید، زادگاه اوراق جدید

دسته بندی اخبار بورس

تامین سرمایه امید، زادگاه اوراق جدید؛

تامین سرمایه امید، زادگاه اوراق جدید

پیمان تاتایی معاون توسعه بازار تامین سرمایه امید مطرح نمود:

زادگاه اوراق های جدیدی مانند سلف و منفعت تامین سرمایه امید بوده که حدود ۴۰ درصد تامین مالی کشور انجام شده در حوزه اوراق سلف بوده است.

وی افزود: بزرگترین چالشی که با آن روبرو هستیم، محدودشدن توسعه تامین سرمایه بانکی در قانون برنامه ششم توسعه بود. تا سال ۹۶ متنوع‌ترین صندوق‌ها را پیشنهاد می‌دادیم اما از آن سال به بعد نوآوری و توسعه در حوزه سرمایه‌گذاری محدود شد.

 

نظرات کاربران