همکاری با ما

لطفا فرم زیر را پر نمایید

  • Accepted file types: pdf, docx, Max. file size: 2 MB.
    پسوندهای مجاز: docx، pdf نام فایل رزومه باید با حروف لاتین و حداکثر حجم 2MB باشد.