کمیته مدیریت ریسک

کمیتۀ مدیریت ریسک: کمیتۀ مدیریت ریسک بر اساس الزامات حاکمیت شرکتی و اختیارات تفویض‌شده از سوی هیأت‌ مدیره با هدف کمک به ایشان برای دستیابی به اهداف و برنامه‌های استراتژیک شرکت شکل گرفته است. این کمیته ضمن اخذ مشاوره از خبرگان و کارشناسان مجرب در حیطۀ بازارهای مالی، سعی بر یکپارچه‌سازی مدیریت ریسک فعالیت‌های شرکت، ارائه پیشنهاد‌های لازم در راستای افزایش بهره‌وری آن و کمک به مدیران ارشد در تصمیم‌‌گیری‌ها دارد. همچنین این کمیته به صورت ماهانه، مناسب بودن چارچوب مدیریت ریسک شرکت را ارزیابی و کنترل نموده و نتایج را به هیأت مدیره گزارش می‌نماید. اعضای این کمیته به شرح جدول ذیل است:

 

اعضای کمیتۀ مدیریت ریسک شرکت تأمین سرمایه امید

ردیفنام و نام خانوادگیسمتتحصیلاتسوابق شغلی
1مهدی سعیدی کوشارئیس کمیتهدکتری مدیریت مالی1- معاون مالی و اداری شرکت مدیریت سرمایه آرین تدبیر

2- عضو غیر موظف هیأت مدیره شرکت سبدگردان کوروش

3- عضو هیأت علمی دانشگاه خوارزمی

4- معاون برنامه ریزی مالی بانک ملت

5- مهاون مرکز تحقیقات و مدیریت استراتژیک بانک ملت

2مهرداد فرح‌ آبادیعضو مستقل کمیتهدانشجوی دکترای مالی گرایش مهندسی مالی1- مدیر خدمات رتبه‌بندی شرکت رتبه‌بندی اعتباری برهان

2- دبیر و عضو کمیتۀ رتبه‌بندی اعتباری شرکت رتبه‌بندی اعتباری برهان

3- عضو غیر‌موظف هیأت مدیرۀ شرکت مدیریت دارایی مرکزی بازار سرمایۀ ایران

4- رئیس بازرسی نهادهای مالی سازمان بورس و اوراق بهادار

5- کارشناس مسئول و کارشناس اداره امور نهادهای مالی سازمان بورس و اوراق بهادار

6- کارشناس امور شرکت‌ها، مجامع و سرمایه‌گذاری‌ها بانک پارسیان حسابرس مؤسسۀ حسابرسی بهراد مشار

مدرس دانشگاه

3میرفیض فلاح‏شمسعضو مستقل کمیتهدکتری مدیریت مالی1- عضو هیأت مدیرۀ بورس کالای ایران

2- مشاور ریسک شرکت نفت سپاهان و بانک سپه

3- عضو کمیتۀ عالی ریسک شرکت‌های سرمایه‌گذاری غدیر، تأمین سرمایۀ امید، بانک اقتصاد نوین، بانک تجارت، بانک صادرات، صندوق کارآفرینی امید

4- مدیرعامل شرکت واسپاری ملت

5- عضو هیأت مدیرۀ شرکت سرمایه‌گذاری ابرار نصر

6- عضو هیأت مدیرۀ شرکت توسعۀ سرمایۀ مفید

7- رئیس هیأت مدیرۀ شرکت کارگزاری بانک تجارت

8- نایب رئیس انجمن لیزینگ ایران

9- مدیرعامل شرکت لیزینگ ایران و شرق

10- عضو هیأت علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکز

4
5عبدالله دریابرمعاون خدمات مالی، عضو کمیتهدکتری مدیریت مالی1- معاون خدمات مالی شرکت تأمین سرمایۀ امید

2- مدیر سرمایه‌گذاری صندوق سهام، صندوق طلا و صندوق با درآمد ثابت در شرکت تأمین سرمایۀ امید

3- عضو کمیتۀ ریسک و کمیتۀ سرمایه‌گذاری شرکت تأمین سرمایۀ امید

4- مدیر خدمات مالی و سرمایه‌گذاری شرکت تأمین سرمایۀ امید

5- مدیر ریسک و مهندسی مالی شرکت تأمین سرمایۀ امید

6- رئیس ادارۀ اوراق بهادار سرمایه‌ای شرکت تأمین سرمایۀ امید

7- کارشناس ارشد مهندسی مالی، طراحی ابزار و عرضه اولیه شرکت تأمین سرمایه نوین

8- تحلیلگر و کارشناس مشاور پذیرش و عرضه کارگزاری سهم آشنا

9- تحلیلگر و کارشناس مشاور عرضه، سبدگردان و کارشناس مشاور پذیرش کارگزاری امین سهم

6مجتبی رستمی نوروزآبادمدیر ریسک و مهندسی مالی، دبیر کمیتهدکتری مدیریت مالی1- مدیر ریسک و مهندسی مالی شرکت تأمین سرمایۀ امید

2- نایب رئیس هیأت مدیرۀ شرکت فرآورده‌های سیمان شرق (سهامی عام)

3- عضو کمیته سرمایه‌گذاری شرکت سرمایه‌گذاری آذر (سهامی خاص)

4- عضو کمیتۀ مدیریت ریسک و کمیتۀ سرمایه‌گذاری شرکت تأمین سرمایۀ امید

5- کارشناس ارشد ریسک و مهندسی مالی شرکت تأمین سرمایۀ امید

6- کارشناس ریسک و مهندسی مالی شرکت تأمین سرمایۀ امید

7- کارشناس مدیریت ریسک شرکت سرمایه‌گذاری خوارزمی

8- استادیار مدعو دانشگاه