کمیته مدیریت ریسک

کمیتۀ مدیریت ریسک: کمیتۀ مدیریت ریسک بر اساس الزامات حاکمیت شرکتی و اختیارات تفویض‌شده از سوی هیأت‌ مدیره با هدف کمک به ایشان برای دستیابی به اهداف و برنامه‌های استراتژیک شرکت شکل گرفته است. این کمیته ضمن اخذ مشاوره از خبرگان و کارشناسان مجرب در حیطۀ بازارهای مالی، سعی بر یکپارچه‌سازی مدیریت ریسک فعالیت‌های شرکت، ارائه پیشنهاد‌های لازم در راستای افزایش بهره‌وری آن و کمک به مدیران ارشد در تصمیم‌‌گیری‌ها دارد. همچنین این کمیته به صورت ماهانه، مناسب بودن چارچوب مدیریت ریسک شرکت را ارزیابی و کنترل نموده و نتایج را به هیأت مدیره گزارش می‌نماید. اعضای این کمیته به شرح جدول ذیل است:

 

مشخصات اعضای کمیتۀ مدیریت ریسک شرکت تأمین سرمایه امید

1) محمد سجاد سیاهکار زاده

سمت: رئیس کمیته مدیریت ریسک

تحصیلات: دکترای مدیریت مالی

سوابق کاری:

 • رئیس هیأت مدیره شرکت های سپرده گذاری مرکزی اوراق بهادار و تسویه وجوه و پتروشمیران،
 • عضو هیأت مدیره شرکت های پتروشیمی جم، تامین سرمایه دماوند، دارایی مرکزی بازار سرمایه و نهادهای واسط بازار سرمایه،
 • عضو کمیته سرمایه گذاری شرکت پتروشمیران،
 • عضو کمیته ریسک شرکت پتروشیمی جم،

 

2) مهدی سعیدی کوشا؛

سمت: عضو مستقل کمیته مدیریت ریسک

تحصیلات: دکترای مدیریت مالی

سوابق کاری:

 • معاون مالی و اداری شرکت مدیریت سرمایه آرین تدبیر،
 • عضو غیر موظف هیأت مدیره شرکت سبدگردان کوروش،
 • عضو هیأت علمی دانشگاه خوارزمی،
 • معاون برنامه ریزی مالی بانک ملت،
 • معاون مرکز تحقیقات و مدیریت استراتژیک بانک ملت،

 

3) میرفیض فلاح شمس؛

سمت: عضو مستقل کمیته مدیریت ریسک

تحصیلات: دکترای مدیریت مالی

سوابق کاری:

 • عضو هیأت مدیرۀ بورس کالای ایران،
 • مشاور ریسک شرکت نفت سپاهان و بانک سپه،
 • عضو کمیتۀ عالی ریسک شرکت‌های سرمایه‌گذاری غدیر، تأمین سرمایۀ امید، بانک اقتصاد نوین، بانک تجارت، بانک صادرات، صندوق کارآفرینی امید،
 • مدیرعامل شرکت واسپاری ملت،
 • عضو هیأت مدیرۀ شرکت سرمایه‌گذاری ابرار نصر،
 • عضو هیأت مدیرۀ شرکت توسعۀ سرمایۀ مفید،
 • رئیس هیأت مدیرۀ شرکت کارگزاری بانک تجارت،
 • نایب رئیس انجمن لیزینگ ایران،
 • مدیرعامل شرکت لیزینگ ایران و شرق،
 • عضو هیأت علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکز،

 

4) عبداله دریابر؛

سمت: معاون خدمات مالی و عضو کمیته مدیریت ریسک

تحصیلات: دکترای مدیریت مالی

سوابق کاری:

 • معاون خدمات مالی شرکت تأمین سرمایۀ امید،
 • مدیر سرمایه‌گذاری صندوق سهام، صندوق طلا و صندوق با درآمد ثابت در شرکت تأمین سرمایۀ امید،
 • عضو کمیتۀ ریسک و کمیتۀ سرمایه‌گذاری شرکت تأمین سرمایۀ امید،
 • مدیر خدمات مالی و سرمایه‌گذاری شرکت تأمین سرمایۀ امید،
 • مدیر ریسک و مهندسی مالی شرکت تأمین سرمایۀ امید،
 • رئیس ادارۀ اوراق بهادار سرمایه‌ای شرکت تأمین سرمایۀ امید،
 • کارشناس ارشد مهندسی مالی، طراحی ابزار و عرضه اولیه شرکت تأمین سرمایه نوین،
 • تحلیلگر و کارشناس مشاور پذیرش و عرضه کارگزاری سهم آشنا،
 • تحلیلگر و کارشناس مشاور عرضه، سبدگردان و کارشناس مشاور پذیرش کارگزاری امین سهم،