کمیته حسابرسی

– کمیتۀ حسابرسی: کمیتۀ حسابرسی با هدف کمک به ایفای مسئولیت نظارتی هیأت‌ مدیره و بهبود آن به منظور کسب اطمینان از اثربخشی فرآیندهای نظام راهبری و کنترل‌های داخلی، سلامت گزارشگری مالی، اثربخشی حسابرسی داخلی، استقلال حسابرسی مستقل و اثربخشی آن و رعایت قوانین، مقررات و الزامات تشکیل شده است. اعضای این کمیته به شرح جدول ذیل است:

 

مشخصات اعضای کمیتۀ حسابرسی شرکت تأمین سرمایه امید

1) سید محسن موسوی

سمت: رئیس هیأت مدیره و رئیس کمیته حسابرسی

تحصیلات: کارشناسی ارشد مدیریت مالی

سوابق کاری:

 • مشاور اقتصادي و سرمايه گذاري بانک سپه،
 • عضو هيأت مديره شرکت مديريت توسعه سرمايه گروه پتروشيمي ايرانيان،
 • مديرعامل و عضو هيأت مديره شرکت سرمايه گذاري سايه گستر سرمايه،
 • نائب رئيس هيأت مديره شرکت طراحي مهندسي پارس پنگان،
 • عضو کميته سرمايه گذاري شرکت هاي سرمايه گذاري اقتصاد نوين، آوا نوين و پاک انديش امين،

2) حسین شهبازی رز

سمت: عضو کمیته حسابرسی

تحصیلات: کارشناسی ارشد مدیریت بازرگانی

سوابق کاری:

 • عضو جامعه حسابرسان رسمی ایران
 • عضو کارگروه تخصصی حسابرسی و عملیاتی جامعه حسابداران رسمی ایران،
 • عضو کارگروه تشخیص صلاحیت انجمن حسابرسان داخلی ایران،
 • 30 سال سابقه حسابرسي داخلي، عملياتي و مستقل در سازمان حسابرسي،
 • مدیرحسابرسی داخلی شرکت همکاران سیستم (سهامی عام)،
 • مدیر فنی حسابرسی سازمان حسابرسی،
 • مشاور گروه و عضو هيئت مديره شرکتهاي زيرمجموعه همکاران سيستم،
 • عضو کارگروه کميته کنترل کيفيت جامعه حسابداران رسمي،

3) سید محمد رضا بنی فاطمی

سمت: عضو کمیته حسابرسی

تحصیلات: دکترای مدیریت کسب و کار

سوابق کاری:

 • مدير و شريک مؤسسه حسابرسي بصير محاسب توس،
 • مدیر ارشد حسابرسی از سال 1386 تا تیر 1396 در سازمان حسابرسی،
 • عضو کميته فني و دبير کارگروه حسابرسي عملياتي سازمان حسابرسي،
 • عضو کمیته حسابرسی بورس اوراق بهادار تهران در سال‌های 1388 و 1389،
 • کارشناس رسمی دادگستری رشته حسابداری و حسابرسی از سال 1381،
 • عضو شورای عالی جامعه حسابداران رسمی ایران در دورۀ ششم،

4) محمد خزایی 

سمت: عضو کمیته حسابرسی

تحصیلات: کارشناسی ارشد مدیریت بازرگانی

سوابق کاری:

 • دبير کل کانون شرکت هاي سرمايه گذاري سهام عدالت کشور،
 • مديرعامل شرکت سرمايه گذاري استان مازندران،
 • عضو هيأت مديره شرکت کربن صنعت امير کبير،
 • عضو هيأت مديره باشگاه فرهنگي ورزشي آلومينيوم ايران.

5) علیرضا قدرتی

سمت: عضو کمیته حسابرسی

تحصیلات: دکترای مدیریت مالی

سوابق کاری:

 • مديرعامل شرکت هاي سرمايه گذاري آوا نوين، سبحان و تدبيرگران ايرنيان،
 • مديرعامل کارگزاري نماد شاهدان،
 • مديرعامل شرکت توسعه تجارت بينش گستر،
 • عضو هيأت مديره شرکت هاي کارگزاري، ليزينگ و سرمايه گذاري

6) رویا بهمنی

سمت: دبیر کمیته حسابرسی

تحصیلات: کارشناسی ارشد حسابداری

سوابق کاری:

 • کارشناس ارشد حسابرسی داخلی شرکت تأمین سرمایه امید از تیر ماه 1399 تا کنون،
 • کارشناس مالی شرکت همکاران سیستم به مدت 1.5 سال،
 • حسابرس داخلی شرکت همکاران سیستم به مدت 3.5 سال،
 • سرپرست آموزش انجمن حسابرسان داخلی ایران 1 سال،
 • کارشناس آموزش انجمن حسابرسان داخلی ایران 6ماه،
 • عضو انجمن حسابداری مدیریت ایران،
 • عضو انجمن حسابداران خبرۀ ایران،
 • عضو انجمن مهندسی مالی ایران،