کمیته حسابرسی

کمیتۀ حسابرسی با هدف کمک به ایفای مسئولیت نظارتی هیأت‌مدیره و بهبود آن جهت کسب اطمینان از اثربخشی فرآیندهای نظام راهبری و کنترل‌های داخلی، سلامت گزارشگری مالی، اثربخشی حسابرسی داخلی، استقلال حسابرسی مستقل و اثربخشی آن و رعایت قوانین، مقررات و الزامات تشکیل شده است. اعضای این کمیته به شرح زیر است:

 

اعضای کمیتۀ حسابرسی شرکت تأمین سرمایه امید

ردیفنام و نام خانوادگیسمتتحصیلاتسوابق شغلی
1فاطمه رضائیرئیس کمیتهلیسانس حسابداری و علوم مالی1- رئیس ادارۀ کل مدیریت سرمایه‌گذاری‌های بانک سپه
2مریم زمانی فریزهندیعضو هیئت مدیره، عضو کمیتهفوق لیسانس حسابداری

1- رئیس سرمایه‌گذاری صندوق بازنشستگی کارکنان بانک‏ها

2- مدیر امور سرمایه‌گذاری صندوق بازنشستگی کارکنان بانک‏ها

3- معاون مالی صندوق بازنشستگی کارکنان بانک‏ها

3سید محمدرضا بنی ‏فاطمیعضو کمیتهدكتری مدیریت كسب و كار

1- مدیر و شریک در مؤسسۀ حسابرسی بصیر محاسب توس از ابتدای سال 1398

2- مدیر حسابرسی صندوق نفت از سال1396 الی 1398

3- مدیر ارشد حسابرسی از سال 1386 الی تیر ماه 1396 در سازمان حسابرسی

4- عضو شورای عالی جامعۀ حسابداران رسمی ایران در دورۀ ششم

5- عضو کمیتۀ فنی به مدت 2 سال و دبیر کارگروه حسابرسی عملیاتی در سازمان حسابرسی

6- عضو کمیتۀ حسابرسی بورس اوراق بهادار تهران در سال‌های 1388 و 1389

7- عضو کمیتۀ کنترل کیفیت جامعۀ حسابداران رسمی ایران از سال 1398

8- عضو کمیتۀ پذیرش و نظارت بر عملکرد موسسات حسابرسی معتمد بورس از سال 1397

9- کارشناس رسمی دادگستری رشتۀ حسابداری و حسابرسی از سال 1381

4رؤیا بهمنیکارشناس حسابرسی داخلی، دبیر کمیتهکارشناس ارشد حسابداری

1- کارشناس حسابرسی داخلی شرکت تأمین سرمایه امید از تیر ماه سال 1399

2- کارشناس مالی شرکت همکاران سیستم به مدت 5/1 سال

3- حسابرس داخلی شرکت همکاران سیستم به مدت 5/3 سال

4- کارشناس آموزش انجمن حسابرسان داخلی ایران به مدت 5/1 سال

5- عضو انجمن حسابداری مدیریت ایران

6- عضو انجمن حسابداران خبرۀ ایران

7- عضو انجمن مهندسی مالی ایران