بزرگترین ریسک های جهان در 2024

دسته بندی اخبار بورس

دمای بی سابقه جهانی منجر به اثرات مضر فزاینده ای می شود. بحران هزینه، زندگی روزمره را برای مردم در سراسر جهان سخت تر می کند و تشدید تنش ها در خاورمیانه این پتانسیل را دارد که به یک درگیری منطقه ای گسترده تر تبدیل شود. در همین حال، انتظار می‌رود که 2024، سال برگزاری بیشترین تعداد انتخابات در جهان باشد به طوری‌که در آن 4 میلیارد نفر در 60 کشور رای می‌دهند.

بزرگترین ریسک های جهان در 2024

این پوستر براساس نظرسنجی سالانه مجمع جهانی اقتصاد از سران کشورهای سراسر جهان، بزرگترین خطرات را برای سال 2024 نشان می دهد.

بزرگترین ریسک های جهان در 2024

 

بررسی ریسک جهانی در سال 2024

در اینجا 20 خطر بزرگ برای اقتصاد جهانی بر اساس نظرسنجی از 1490 نفر از سران کشورها ارائه شده است.

از آنها خواسته شد تا حداکثر پنج خطر را انتخاب کنند که احتمالاً در سال 2024 یک بحران مادی در مقیاس جهانی ایجاد می کنند:

2024 Ranking Risk Share of
Respondents
Category
1 Extreme weather 66% Environmental
2 Misinformation and disinformation 53% Technological
3 Societal polarization 46% Societal
4 Cost-of-living crisis 42% Societal
5 Cyberattacks 39% Technological
6 Economic downturn 33% Economic
7 Disrupted supply chains for critical
goods and resources
25% Economic
8 Escalation or outbreak of interstate
armed conflict(s)
25% Geopolitical
9 Attacks on critical infrastructure 19% Geopolitical
10 Disrupted supply chains for food 18% Economic
11 Censorship and erosion of free speech 16% Societal
12 Disrupted supply chains for energy 14% Economic
13 Public debt distress 14% Economic
14 Skills or labor shortage 13% Economic
15 Accidental or intentional nuclear
event
12% Geopolitical
16 Violent civil strikes and riots 11% Geopolitical
17 Accidental or intentional release
of biological agents
9% Geopolitical
18 Institutional collapse within the
financial sector
7% Economic
19 Housing bubble burst 4% Economic
20 Tech bubble burst 4% Economic

با توجه به نتایج بررسی، معضلات آب و هوا بزرگترین خطر را به همراه دارد. که از نظر شدت در دو سال آینده در رتبه اول قرار دارد.

اقتصادهای جهانی به طور گسترده ای برای پیامدهای آب و هوای سخت، از شوک ها گرفته تا آسیب‌های زیرساختی در مقیاس بزرگ، آماده نیستند. در واقع، برخی از تحقیقات نشان می‌دهند که در صورت ادامه افزایش دما، تغییرات بالقوه غیرقابل برگشت در سیاره ممکن است تا دهه 2030 محقق شود.

اطلاعات نادرست دومین خطر بزرگ است که می تواند اعتماد را کاهش دهد و شکاف های سیاسی را عمیق تر کند. همچنین این پتانسیل را دارد که انتخابات جهانی را که در سراسر ایالات متحده، روسیه، هند، مکزیک و ده ها کشور دیگر برگزار می شود، تضعیف کند.

تهدید اطلاعات نادرست به ویژه با توجه به پیشرفت هایی که در محتوای تولید شده توسط هوش مصنوعی صورت گرفته بسیار نزدیک است.

در ارتباط با اطلاعات نادرست، خطر دوقطبی شدن جامعه نیز وجود دارد. در دوران پس از همه‌گیری، شکاف‌های سیاسی بدتر شده و این شکاف‌ها به دلیل مشکلات اقتصادی و کمبود فرصت‌های اقتصادی تشدید شده است.

علاوه بر این، درگیری در خاورمیانه به شدت بر معیشت میلیون ها نفر تأثیر می گذارد و حمله اخیر در لبنان سؤالاتی را در مورد وقوع یک جنگ گسترده تر ایجاد می کند. تشدید درگیری های مسلحانه بین کشورها به عنوان هشتمین خطر بزرگ برای اقتصاد جهانی در سال 2024 است.

خطرات جهانی آینده

خطرات جهانی در دهه آینده چگونه تغییر خواهند کرد؟

تا سال 2034، سران کشورهای مورد بررسی بر این باورند که خطرات زیست‌محیطی نگران‌کننده‌ترین خطرات خواهند بود و پنج مورد از 10 خطر اصلی را بر اساس شدت تشکیل می‌دهند:

2034 Ranking Risk Category
1 Extreme weather events Environmental
2 Critical change to Earth systems Environmental
3 Biodiversity loss and ecosystem collapse Environmental
4 Natural resource shortages Environmental
5 Misinformation and disinformation Technological
6 Adverse outcomes of AI technologies Technological
7 Involuntary migration Societal
8 Cyber insecurity Technological
9 Societal polarization Societal
10 Pollution Environmental

از طرف دیگر هوش مصنوعی این پتانسیل را دارد که جامعه را به شدت بی‌ثبات کند و به دلیل نقش آن به عنوان «ابزار بزرگنمایی»، برخی از خطرات را به همراه دارد، به این معنی که می‌تواند تأثیر سیستم‌های نظامی، تجزیه و تحلیل داده‌ها و سایر قابلیت‌های کشور را افزایش دهد.

از منظر دیگر، نیروهایی که باعث افزایش ریسک های جهانی در آینده می‌شوند شامل شتاب فناوری، تغییرات آب و هوایی، تغییر در قدرت ژئوپلیتیکی، و شکاف جمعیتی در حال گسترش هستند.

نظرات کاربران