ارزش کل صندوق‌های سرمایه‌گذاری کمتر از سپرده‌های یک بانک

دسته بندی اخبار بورس

بازارهای مالی باید پیش‌بینی‌پذیر باشند تا بتوان استراتژی‌های سرمایه‌گذاری را تدوین کرد.

ارزش کل صندوق‌های سرمایه‌گذاری کمتر از سپرده‌های یک بانک

محسن موسوی مدیرعامل و عضو هیات مدیره تامین سرمایه امید عنوان کرد:

بازارهای مالی باید پیش‌بینی‌پذیر باشند تا بتوان استراتژی‌های سرمایه‌گذاری را تدوین کرد.

به طور مجموع ۴۴۰ صندوق سرمایه‌گذاری وجود دارند که ارزش دارایی این صندوق‌ها به ۸۴۸ همت می‌رسد.

موسوی ادامه داد: صندوق‌های بزرگ در بازار سرمایه ۵۳۱ همت دارایی در اختیار دارند و کل ارزش بازار بدهی بازار سرمایه از برخی بانک‌های بزرگ مانند ملت، ملی و سپه کمتر است، یعنی بازار بدهی ما بازار گسترده‌ای نیست.

نظرات کاربران